För att en organisation skall bli framgångsrik och kunna nå sin absoluta potential så krävs en balanserad sammansättning av medarbetare. Att få ut det bästa ur varje enskild individ är en förutsättning för att man skall uppnå goda resultat och det gäller inom praktiskt taget alla organisatoriska delar. En grupp som allt för ofta blir bortglömda och omkullkörda i dagens samhälle är de introverta; de människotyper som föredrar att tänka före de handlar, som behöver lugn och ro för att prestera och som laddar sina batterier i ensamhet snarare än i stora folksamlingar.

I vårt samtida samhälle värdesätts inte dessa mindre utåtvända personlighetstyper och vi har lärt oss att leta efter medarbetare med helt andra, och ofta motsatta attribut och egenskaper. Gör till exempel en googlesökning på ordet ”utåtriktad” och få direkt upp en lång radda av platsannonser hos olika företag. Gör samma sökning på ”inåtvänd” och märk att du istället blir hänvisat till diverse hjälpforum där ett tydligt ledord stavas förändring.

Introvert eller extrovert

Människor är binära varelser och självklart finns det fler än två nivåer när man kommer till att avgöra en persons extro- kontra introverthet. De flesta av oss är inte renodlade i något läger men kan ändock ses ligga i en eller annan riktning. En extrovert personlighetstyp kännetecknas bland annat genom att hen trivs i större grupper, hellre uttrycker sig i tal än i skrift samt är statusdriven och risktagande. Ofta trivs extroverta med att vara i uppmärksamhetens centrum och tar noga vara på sina möjligheter att både höras och synas. I motsats till dessa står de introverta; som trivs bäst i samtal person-till-person, som gärna formulerar sig i skrift snarare än tal och som hör på istället för att höras. Introverta upplevs ofta noga fundera över vad som skall sägas innan det sägs.

En ambivert person hamnar när tester görs mittemellan och är bekväm med både grupper och social interaktion, men uppskattar också tid ensam, bort från folkmassorna.

Introvert framgångsrik ledare och entreprenör, visst går det

Öka medvetenheten

Så hur ökar vi medvetenheten om den introverta personlighetstypen och bör vi verkligen lägga kraft och energi på det? Är inte det bästa samhället det extroverta, där driftighet och risktagande står högt i kurs? Well, sanningen är att en organisation som ej aktivt arbetar för att stärka och möta introverta medarbetare tenderar att gå miste om; inte enbart dessa människors fulla potential, utan också stora verksamhetsförankrade vinster.

Introverta medarbetare är minst lika intelligenta, sitter på minst lika många ideer samt är minst lika goda ledare som extroverta. Det krävs bara ett lite annorlunda tillvägagångssätt än det traditionella för att nå tillgångarna. Dessutom finns det en hel del forskning som visar på introvertas goda förmåga att göra långsiktigt lönsamma investeringar, vilket är en mycket viktig grundpelare i en verksamhets uppbyggnad och utveckling.

Så hur ska man nu gå tillväga för att ta tillvara på de introvertas värde i organisationen? Jo, det finns några saker som alla oavsett vilken position i organisationen man har bör tänka på:

1. Ge tid till eftertanke och reflektion

Som introvert i en extrovert värld kan man se en enorm mängd beslut som bara är genomtänkta till hälften. Man frågar sig varför människor tycks så säkra på något när de i själva verket har så fel! Som introvert vill man istället tänka igenom saker och ting ordentligt och testa olika teorier för att sedan fatta ett beslut. Att ge sig hän i en diskussion utan ordentligt med kött på benen är inte aktuellt. Ge de introverta tid att tänka efter och reflektera bortkopplade från oväsen och brus.

2. Alla presterar inte bäst i grupp

Både i vårt samtida skolväsende och yrkesliv prioriteras arbete i grupp över sådana utförda på egen hand. Vi lär oss att bästa vägen till goda resultat är genom ”teamwork” och om det uppstår ett problem; då ”teamar” vi upp! Detta är ett tillvägagångssätt som absolut fungerar bra, för de extroverta... För introverta kan arbete i grupp ofta vara mycket frustrerande. Då man inte vill delge halvfärdiga tankar och inte heller har ett behov av att höras och synas blir man lätt överkörd och utestängd från konversationen. Tänk därför på att variera olika projektstilar och ge alltid tid för förberedelse på egen hand.

Hjärnforskaren: ”Öppna kontorslandskap kan minska prestationen med upp till 66%”

3. Lyssna till de tysta

Forskning visar att organisationer överdriver värdet av den verbalt starka medarbetaren; någonting som visar sig genom att den som kan framföra sina idéer och tankar snabbast, mest övertygande och med stort självförtroende också är den man lyssnar till. I själva verket är denna teknik enbart en genväg i en stressbaserad värld och den med bäst självförtroende kan mycket väl vara den som allt som oftast har fel. Lyssna till de tysta, se till att alla får sin röst hörd och kom ihåg: De som hörs mest är inte nödvändigtvis de med bäst idéer.

14 kraftfulla steg till bättre självförtroende

4. Din personlighet är inte din prestation

Det finns en generell uppfattning om att de som står för ett extrovert beteende är högre presterande och bättre ledare än andra. Till exempel har extroverta enklare att få upp sin lön och avancerar fortare inom organisationen. Denna uppfattning kan dock vara både farlig och missvisande. En extrovert ledare kan istället glömma att lyssna till- och känna in sina medarbetare, tar ned idéer allt för snabbt samt talar över allt och alla. Detta medan en introvert ledare tar sig tiden att lyssna och på ett lugnt och metodiskt vis bearbetar idéer som kommer fram. Tänk på att matcha rätt ledare till rätt team och var försiktig med att matcha en extrovert ledare med ett extrovert team eller vice versa.

5. Guida introverta i en extrovert värld

Att vårt samhälle ändock är baserat på en extrovert norm är svårt att blunda för. Därför är det viktigt att, utöver bekräftelse på att den introverta får vara precis som hen är, också guida denne genom mer extroverta fält. Lär ut tekniker och ge verktyg samtidigt som du belyser vilka fördelar hen har som introvert gentemot sina extroverta arbetskamrater. Det är bra att i vissa sammanhang kunna ”fejka” mer utåtriktade strategier, något som inte för den delen måste innebära att man försöker vara någon annan än sig själv.

Lär dig småprata - tips på kallprat som bryter isen

6. Balanserad sammansättning ger goda resultat

Om vi kikar närmare på några framgångsrika och stora organisationer så kan vi se en balanserad samansättning av olika typer av människor som alla, på sitt vis, för saker och ting framåt. Ingen personlighetstyp är bättre än en annan. Vi är helt enkelt bara olika; och det är just det vi måste bli bättre att ta tillvara på. Försök att utröna var och hur olika personlighetstyper kan komplettera varandra för att uppnå bästa resultat, och hjälp den ene att förstå hur den andre fungerar.

"Quiet people have the loudest minds." - Stephen Hawking

1 kommentarer
2015-04-21 07:28
Intressant artikel. Jag pratar en del om det här under mina workshops och håller med om att extroverta personer är de som uppfattas som energiska, självsäkra och optimistiska. De tar plats i sociala sammanhang och det kan leda till att introverta kan känna sig osedda och bekväma. En fördel som jag har märkt med introverta personer är att de har en tendens att tänka först och
prata sedan. Det här gör att de sällan uppfattas som plumpa och sällan förvånar människor med sina kommentarer. Introverta personer är dessutom mer fokuserade och duktiga på att prioritera. De överväger olika alternativ innan de fattar ett beslut. Under mina workshops om team building och målsättning så har vi arbetat med att hitta den optimala balansen för att skapa effektiva grupper. Det är trots allt så att alla framgångsrika grupper består av en god mix av olika personligheter (både extroverta och introverta).
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.