Vilket operativsystem använder ni på jobbet? Använder alla anställda detsamma? Hur reagerar ni om någon vill använda ett annat? 

När vi inte pratar om datorns operativsystem utan om hjärnans så är reaktionen många gånger präglad av oflexibilitet. Vi kör på som vi alltid har gjort och det gäller bara att anpassa sig. Det finns fördelar med att vissa använder ett annat system? Vi anpassar oss ändå inte, det är för jobbigt och säkert inte värd det. Individen får i så fall skapa anpassningar själv. Om det inte funkar? Synd för individen, då passar den nog inte till oss. Jämförelsen mellan datorns och hjärnans operativsystem har bland annat nämnts i en fantastisk deltagande aktionsforskning om den upplevda erfarenheten av att ha autism.

I think autism is like running on Windows while everyone else is a Mac.

Med oflexibilitet reagerar vi ofta oavsett om den personen är en (potentiell) arbetstagare, kollega eller kund. Det är förståeligt men samtidigt skadligt för alla sidor. Förståeligt, för att många har en bristande kunskap om autismspektrumdiagnoser(1). Det leder till osäkerhet och fördomar. Vetskapen om autismspektrumdiagnos har utvecklats enormt mycket under de senaste åren, så många ”sanningar” som du kanske är uppvuxen med stämmer inte längre. Därför är det mänskligt om du känner osäkerhet. Dessutom kräver de behövda anpassningar att du reflekterar över personliga saker – hur du uttrycker dig, vilka rutiner ni har på arbetsplatsen och sociala koder som är självklara för dig. Bara mänskligt att det känns jobbigt.

Samtidigt är okunskapen skadlig

Många företag går miste om talangfulla och kompetenta bidrag av arbetstagare och samarbetspartner men även om kunder. Många med autism och Asperger är arbetslösa eller arbetar inom illa matchade jobb. Jobb som antingen saknar anpassningar och leder till utbrändhet och psykisk ohälsa eller som är så enkla att de saknar utmaningar och utvecklingspotential. 

Ett bättre bemötande har många fördelar för dig och ditt företag:

1. Bra för din personliga utveckling: Jag har träffat väldigt många människor med autism och Asperger. Vissa har en universitetsutbildning, andra har flera funktionsvariationer och behöver stöd 24 timmar om dygnet. Men alla har något gemensamt: De har berikat mig. De har ifrågasatt normer och kunskaper som jag hade sett som självklara – och därmed oföränderliga. I och med att många har problem i sociala relationer och behöver hjälp att tolka och hantera omgivningen, har de hjälpt mig att få ett djupare förståelse för hur människor och samhället fungerar. Ibland har de ifrågasatt normer som jag hade stört mig på men lärt mig att acceptera. Tack vare dem insåg jag att mycket mer än vad man tror är föränderligt. En enormt värdefull insikt i en värld som förändras snabbare och snabbare och kräver nytänkande och innovationer.

2. Kortsiktig framgång: Människor med autismspektrumdiagnos är individer, inte en homogen grupp. Därför kan jag inte lova dig att din nya anställd med autismspektrumdiagnos kommer att vara en noggrann datanörd som kan allt inom sitt område. Jag kan inte heller lova dig att hen är effektivare än alla andra för att hen vill skippa alla fikaraster och stanna längst på kvällen för hen ändå inte vill vara med på AW. Men det finns vissa egenskaper som är vanligare bland människor med autismspektrumdiagnos. Om du är öppen för att anställa dem ökar dina chanser avsevärt att få anställda som är noggranna, detaljorienterade, ärliga, effektiva, uthålliga, strukturerade, kan tänka kritiskt och har stor integritet. Dessutom är det inte ovanligt att människor har flera diagnoser, så som ADHD, och om du har tur så kan du även dra nyttja av att få en person med egenskaperna som jag har beskrivit i den här artikeln.

3. Långfristig framgång: Människor älskar att göra goda gärningar. Framförallt när det är enkelt. Så om de ska köpa en produkt eller tjänst från dig eller din konkurrent och era erbjudanden skiljer sig inte så mycket åt ur kundens perspektiv kommer de välja att stödja det företaget som samtidigt inte diskriminerar, gör något bra och engagerar sig för sin omgivning. På samma sätt tänker investerare, samarbetspartner och dina (framtida) anställda. Det är en investering i ditt företags långsiktiga överlevnad. För forskning tyder på att dessa aspekter kommer bara bli viktigare och viktigare för kommande generationer.

Nu då du vet att du borde sluta utesluta människor med autismspektrumdiagnos är såklart den nästa frågan: Hur ska du göra? I allmänhet är kunskapen och förståelsen för autismspektrumdiagnoser liten. Och du kanske tänker nu att du inte har tid att tid att sätta dig inte i det. Därför sammanfattar jag det viktigaste som du behöver veta och du kommer att märka att det inte är så farligt mycket. Och fördelarna är som sagt stora. 

1. Människor med autismspektrumdiagnos har många gånger ojämna förmågor

För att nämna ett exempel: Mikhaela Ackerman, en autistisk föreläsare, skrivare, yogalärare, förespråkare och doktor i juridik. Hon kan inte läsa en vanlig klocka, inte multiplicera och har det svårt att knyta sina skor. Så istället för att kräva allmänna gymnasiebetyg och meriter, kräv de förmågor som du verkligen behöver. Ta inte ett gymnasiebetyg som tecken för någonting som det inte är, till exempel att någon har ansträngt sig. Alla kan inte klara matte, oavsett hur mycket de än anstränger sig. Ta inte heller stavfel som tecken för slarvighet. 

2. Använd ett tydligt språk

Många människor med autismspektrumdiagnos tolkar bokstavligt. För vissa betyder det att de inte alls förstå vad du menar, till exempel när du frågar ”Har du lust att hämta foldern x?” eller ”Kan du skriva den här artikeln?” svarar de kanske med ”nej” (så roligt är det ju inte att hämta något) eller ”ja”, men utan att agera. Utan förståelse för hur en autistisk hjärna fungerar kan beteendet verka drygt, men faktum är att det är du som har varit otydligt. Andra har lärt sig de underförstådda meningarna, men det kräver extra energi att ”översätta” dem. Lika ansträngande kan det vara att förstå uttryck som lagom, snart, senare eller lite. Uttryck dig konkret och tydligt istället. 

3. Skapa ett öppet arbetsklimat fritt från funkofobi

Alltså ett klimat där nedlåtande kommentarer om människor med funktionsvariationer inte är tillåtna och där till exempel ”cp” inte används som skällsord. Det är viktigt att det öppna klimatet är påtagligt redan i rekryteringsprocessen. Många är osäkra om de kan nämna sin diagnos utan att negativt påverka sina chanser att få jobbet. Därför ska du lyfta det öppna arbetsklimatet oavsett om du vet att den arbetssökande har en diagnos eller inte.  

Det fantastiska med alla dessa tips är att de inte bara är bra för människor med autismspektrumdiagnos eller andra funktionsvariationer, utan de underlättar för alla. Om du behöver mer inspiration kan du fortsätta läsa här tre berättelser om yrkesarbetande personer med NPF. 

(1) I och med att kunskapen utvecklas ändras också diagnosens beteckningar. Idag ger man därför diagnosen autismspektrumtillstånd. Men de som tidigare har fått en autism- eller Aperger-diagnos har den givetvis kvar.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.