Vad innebär kompetensbaserad rekryteringsprocess?

Dina medarbetare är den främsta resursen för att kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Tänk på att medarbetaren inte bara bidrar till verksamheten, de är verksamheten. För att lyckas med att rekrytera nya medarbetare är kompetensbaserad rekrytering en beprövad metod som anses vara både effektiv och träffsäker. Eftersom metoden är strukturerad, minimeras risken för diskriminering och ger kandidaterna en likvärdig behandling. Detta gör det lättare för rekryterande chef att vara professionell och agera utifrån ett objektivt förhållningssätt. Om man går på magkänsla vid rekrytering ökar risken för felrekrytering eftersom man helst vill ha en person som efterliknar sig själv. Det kan innebära att man lätt ser förbi duktiga kandidater som skulle kunna utföra arbetet minst lika bra eller bättre.

Kompetensbaserad rekrytering innebär att arbetsgivaren arbetar på ett strukturerat sätt genom hela rekryteringsprocessen. För att rekryteringsprocessen ska lyckas så bra som möjligt i alla moment är det viktigt att att den är väl planerad. Den ansvarige för processen fokuserar på de kompetenser som krävs i den aktuella tjänsten och på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetens behov idag och/eller i framtiden. Det som särskiljer en kompetensbaserad rekrytering är att alla sökande får möjlighet att bedömas både likvärdigt och strukturerat. En lyckad rekrytering förutsätter en korrekt utformad kravprofil, som verkligen speglar företagets och organisationens behov. Genom att processen är grundligt förarbetad och strukturerad ökar förutsättningar att genomföra en rekrytering med ett lyckat resultat.

Vad kostar en felrekrytering?

Att rekrytera nya medarbetare är en kostsam och viktig investering. Den rekryterande chefen lägger ner många timmar på att hitta rätt kandidat till tjänsten, men det är inte alltid lätt att hitta den rätta eller rätte. Då kan det bli lätt att släppa på rekryteringskraven och man missar varningssignaler och börjar gå på sin magkänsla istället. Det kan leda till en mardröm som riskerar att bli en dyr historia. I vissa fall visar det sig senare att den nya medarbetaren och företaget inte var en god matchning. Den nya medarbetarens prestationsförmåga är lägre, vilket innebär en högre arbetsbelastning på kollegorna som får utföra arbetet, samtidigt som medarbetaren behåller sin fullständiga lön.

En felrekrytering kan också skada företagets varumärke både på kort och på lång sikt om den nya medarbetaren inte kunde leverera vad kunderna krävde och förväntade sig.

Enligt en undersökning som revisionsföretaget PWC gjort bland små- och medelstora företag, kostar en felrekrytering minst 700.000 kr. Att göra en felrekrytering kostar minst 10 gånger mer än att anlita ett professionellt rekryteringsföretag, enligt Lars Björk, VD på Addilon.

Kompetensbaserad rekrytering har flera fördelar som gör den till en effektiv metod för många arbetsgivare:

  1. Objektivitet: Genom att fokusera på konkreta kompetenser och färdigheter istället för subjektiva bedömningar kan beslut fattas på ett mer objektivt sätt, vilket minskar risken för diskriminering.
  2. Bättre matchning: Genom att identifiera kandidater med relevanta kompetenser för en specifik position kan arbetsgivare öka chansen att anställa personer som är bäst lämpade för jobbet och därigenom minska omsättningen och förbättra prestandan.
  3. Minskar risken för misslyckande: Genom att välja kandidater med rätt kompetenser för rollen minskar risken för att anställa personer som inte kan uppfylla jobbets krav eller behov.
  4. Tydliga förväntningar: Genom att klargöra vilka kompetenser och färdigheter som är viktiga för en viss position kan arbetsgivare och kandidater ha tydliga förväntningar och därmed skapa en mer framgångsrik arbetsrelation.
  5. Mångfaldsfrämjande: Genom att fokusera på kompetenser och prestationer kan kompetensbaserad rekrytering bidra till att öka mångfalden på arbetsplatsen genom att ge möjlighet för personer med olika bakgrunder att visa sina förmågor och bli bedömda utifrån dem.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.