Ständigt hör man idag hur svårt det är att hitta rätt kompetens till rätt jobb. Jag skulle vilja påstå att man söker på fel sätt och efter fel personer.

I Sverige har vi under en längre period hamnat i ett läge där vi har en så lång och specifik kravlista för varje tjänst vi annonserar. Företagen är frustrerade, de hittar inte rätt kompetens. Är det så konstigt? Var söker vi? Vem vill vi ha? De människor som lever upp till dessa enorma kravspecifikationer finns nästan inte. Det handlar sällan om att rätt kompetens saknas helt och hållet, det handlar mer om att man söker på fel sätt.

De flesta arbetsgivare har fastnat i CV granskning. Man stirrar sig blind på ett CV och fina utbildningar och ratar ganska fort kandidater som inte har alla utbildningar och kompetenser på papper som man har krav på.

Tänk vad man går miste om.

Hur kan vi tänka om vid rekryteringsprocessen?

Visst måste ett första urval komma av att man, till viss del, läser igenom personligt brev och CV för att ens veta vilka som sökt och vilka som kan vara av intresse. Men det är så mycket mer än den perfekta utbildningen eller det perfekta CV:t som egentligen spelar roll. Läs mellan raderna och se till personen och din inre känsla.

Mer av Marie: Hållbarhet på riktigt – mer än ett ”värdeord"

För vissa jobb och yrken krävs det absolut en viss spetskompetens, men de är få. Till de allra flesta jobben spelar intresse, engagemang och personlighet mycket större roll. Måste man verkligen ha gått alla dessa fina utbildningar för att vara kompetent nog för just den roll man söker? Det kanske räcker med ett genuint intresse för jobbet, ett personligt engagemang och önskan om att få jobba med just det, samt en internutbildning och dubbelgång på företaget?

Jag säger absolut inte att det är något fel med att studera och gå fina utbildningar, men det passar långt ifrån alla.

Alla har olika väg för att nå sitt mål

Jag talar av egen erfarenhet, jag har aldrig haft något intresse av att gå i skolan och absolut inte av att läsa på universitet, jag har alltid velat jobba och jag har alltid gjort ett ytterst bra jobb på de arbetsplatser jag varit på. Jag har lyckats göra karriär och jobbat mig upp genom att vara genuint intresserad, engagerad och älska det jag gör. Jag har alltid varit omtyckt och lovordad av mina chefer och fått möjligheter i arbetslivet som gett mig en enorm kunskapsbank och erfarenhet som jag aldrig kunnat få i skolbänken.

Man behöver inte ha lägre ställda mål i livet för att man inte vill plugga, man kanske bara ser en annan väg dit!

Missa inte: 10 kända toppchefers favoritfrågor de ställer under anställningsintervjun

Vissa pluggar för att bli något specifikt, det har även jag gjort, andra pluggar bara för pluggandets skull, för att de gillar det livet eller vill att det ska skapa bredare möjligheter för dem i arbetslivet.
Vilken väg man än väljer beror ju på vem man är som person. Jag skulle ändå påstå att alla behöver jobba ett par år innan man har full kompetens och förståelse för sitt jobb. Sen är den tiden förstås olika beroende på olika yrken och komplexitet i arbetsrollen.

Ett hållbart samhälle kräver nytt tankesätt

Om vi ska lyckas skapa en hållbarhet inom rekrytering framöver och få in rätt kompetenser till företagen, vilket faktiskt anses som en bristvara idag, behöver vi börja tänka utanför boxen. Vi kan inte bara stirra oss blinda på CV, fina utbildningar och examina, utan faktiskt se till personen. En person som har högsta betyg och finaste utbildningarna är inte per automatik den mest lämpade för anställning. Det finns ju många människor som älskar att studera och plugga, men inte är så intresserade av att jobba på riktigt. Det finns lika många som inte är ett dugg intresserade av att studera och plugga, utan inte vill annat än arbeta på riktigt och då menar jag inte bara arbeta med handgripliga händiga jobb, utan alla typer av yrken. Visst finns det yrken som kräver en utbildning, för att du måste få viss förkunskap inom expertområdet, men för de allra flesta jobb räcker en internutbildning och dubbelgång lika bra.

Detta handlar också om nyanlända, högt utbildade personer och personer med bra arbetslivserfarenhet från sitt hemland, men som saknar de rätta utbildningen för svenskt kompetenskrav. Ska vi kunna integrera dessa personer i samhället och skapa en hållbarhet i vårt land måste vi också kunna se bortom våra egna normer. Se till vad person faktiskt gjort tidigare och har kompetens inom och sedan kunna ge möjlighet till internutbildning på företagen istället för att ställa krav på att personen först måste plugga x antal år i Sverige först för att ha fått sin godkända kompetens.

Relaterad läsning: Tips och tricks om du ska anställa för första gången

Ändra frågeställning vid rekrytering

Ändrar man frågeställningarna under rekryteringsprocessen så kan man på ett helt nytt sätt fånga upp dem som faktiskt vill jobba på just detta företag, med just det man söker och få in jätteduktig kompetent personal, som blir de bästa medarbetarna, trots att de inte gått de finaste utbildningarna.

Allt handlar om fokus och intresse. Du blir bra på det du brinner för och är intresserad av. Du vill lära dig mer av det du är nyfiken på. Du gör bäst jobb om du jobbar i en miljö där du trivs, med uppgifter som känns meningsfulla och när du mår bra. Dessutom mår ju arbetsplatsen som bäst och därmed presterar som bäst om alla medarbetare känner att de har meningsfulla stimulerande arbetsuppgifter, bra kollegor och ett trivsamt arbetsklimat. Mår arbetsplatsen och de anställda bra, då går affärerna bättre. Allt hänger ihop och skapar tillsammans den riktiga hållbarhet som vi alla borde sträva efter att nå.

Fokus är inte bara på medarbetaren, de företag som väljer att rikta fokus på det som fungera bra är också de som fungerar bäst.

I rekryteringsprocessen, se till personens styrkor, vad är det personen brinner för och varför vill den vara just på denna arbetsplats? Jag lovar, vi kommer hitta så mycket fler kompetenta kandidater och få mycket bättre bredd och engagemang inom arbetsgrupper på företagen!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.