Staten bör avsätta 1,5 procent av BNP årligen för att stärka dels Sveriges förmåga att vara starkt vid krissituationer med nationellt oberoende. Dels skapa och utveckla svenska näringar som främjar forskning, utveckling, sysselsättning samt export. Detta föreslår ekonomen och företagaren Peter Tovman.

I första hand ska statens satsning genomföras inom ramen för befintliga aktörer, till exempel genom riktade beställningar/uppdrag, helfinansierat eller tillsammans med annan finansiär. Men även genom fristående holdingbolag med hel eller delägande i aktören. Ett holdingbolag med stort politiskt oberoende och som säljer av innehaven när läget är det rätta. Modellen har nyligen berörts i en ledare i SvD.

  • Läkemedel

Coronakrisen har visat på Sveriges sårbarhet för läkemedelsbrister. För att Sverige framöver ska undvika sårbarheten, är vårt förslag att Sverige i ökad omfattning satsar på inhemsk läkemedelstillverkning. Läkemedelstillverkning är komplext och mångfacetterat. Fokus är läkemedel som anses vara väsentliga för att bevara Sveriges nationella säkerhet vid för Sverige krissituationer.

  • Medicinsk apparatur, skyddsutrustning, livsmedel

Under nu aktuella Corona har tydligt framgått att Sverige inte besitter tillräcklig tillverkningskapacitet av bland annat respiratorer och skyddsutrustning. Potentiell livsmedelsbrist har även aktualiserats. Inhemska kapaciteter som nu måste byggas upp.

  • Tillverkningsindustri

Svenska företag är idag i många fall beroende av komponenter som tillverkas i andra länder. Dessutom används ofta ”just-in-time”, som innebär minimal lagerhållning. Konsekvensen är att svensk industri många fall är störningskänslig, vilket inte minst Coronakrisen påtagligt visat. Vårt förslag innebär ökad satsning på sådan inhemsk komponenttillverkning inom bland att elektronik och verkstad som är viktig för att vidmakthålla Sveriges produktionskapacitet vid internationella leveransstörningar.

  • Vaccintillverkning

Sverige måste enligt vår mening ha inhemsk kapacitet till forskning, utveckling och tillverkning av vaccin. Inte minst viktigt i Coronatider. Därav menar vi att Sverige måste bygga upp en inhemsk vaccintillverkning.

Förslaget handlar om betydande investeringar vilka även kommer andra näringar till gagn som besöksnäringen och tjänsteindustrin.

Peter Tovman, Ek. lic.

Detta inlägg är skribenternas egna åsikter. Vill du skriva en insändare, debattartikel eller skicka in en replik kan du göra det här.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.