Moderat näringspolitik, vilken roll spelar den i svensk ekonomisk utveckling? Påverkar den något eller gör den ingen skillnad?

Saab Automobile grundades 1947 och körde i diket 2011, den första Volvobilen registrerades 1926 men 2009 fick man kasta in handduken. Kinesiska intressenter tog över kontrollen över Volvo Personvagnar. I Sydkorea har biltillverkningen en annan utveckling; Första bilen från Hyundai kom 1968, KIA introducerades 1974, nu ingår båda tillverkarna i Hyundai Motor Group, en av världens stora fordonstillverkare.

Fakta

Sveriges ekonomiska utveckling är allt annat än ljus.

  • BNP: Sett över hela perioden från 1970 fram till idag har BNP utvecklats svagare i Sverige än i många andra OECD-länder. Från mitten av 1990-talet har dock den svenska BNP-tillväxten varit något högre än OECD-snittet.
  • Välståndsligan: Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan och nådde en bottennivå efter 90-talskrisen. Idag ligger vi på en elfteplats.
  • BNP per capita: De senaste tio åren har Sverige haft en relativt svag utveckling av BNP per capita.

Källa: Ekonomifakta.

Att den Sydkoreanska bilindustrin expanderar starkt över tiden, liksom den kinesiska och japanska men även tyska är ingen tillfällighet. Expansionen är en spegelbild av den näringspolitik som dessa stater bedriver.

Det är denna verklighet som Sverige ställs inför, näring efter näring. Att som Moderaterna bemöta med exempelvis sänkt A-kassa, sänkta skatter och arbetslinjen är enligt min mening ett slag i luften, plakatpolitik i brist på annat.  

Svårigheten att snabbt nå fungerande testverksamhet i den nu tragiska pandemin speglar en del av svårigheten i det svenska systemet: Oklarheter och problem med styrning, ledtider, ansvarsfördelning, genomförande. Mekanismer som med all sannolikhet även speglar svensk näringspolitik, vilket påverkar tillväxten negativt, inte nivån på A-kassan.

Sverige tillhör de EU-länder där inkomstskillnaderna ökat mest sedan inkomstår 2007 (Källa: Statistiknyheter SCB 2019-06-27). Detta leder till alltmer utanförskap och social instabilitet. Sysselsättning och goda lönenivåer är ett medel för att bemöta detta. Men då krävs en långsiktig hållbar expansiv ekonomisk näringspolitik. Var finns Moderaterna här?

Svenska systemet i form av politiska partier, näringslivsorganisationer, företagarorganisationer, arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, högskolor, universitet, myndigheter etc., synes inte förmå att sammantaget lyfta Sverige till högre tillväxtnivåer. Moderaterna är en del av det svenska samhällssystemet. Är det här som moderaternas problem ligger i att formulera en näringspolitik som kan utmana tillväxtländerna? Påverkad av det befintliga, av samma tankegods som i systemet. Oförmåga eller ovilja till att tänka nytt, utanför boxen? 

Det är dags att Moderaterna levererar näringspolitik som avspeglas i högre ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och välstånd till fler i det svenska samhället. En ekonomisk politik som driver Sverige upp i toppen bland såväl världens tillväxtekonomier som i välståndsligan. 

Vad väntar Moderaterna på? I väntan på Godot? Kommer inte.

Peter Tovman, Ek. lic. Liberal och medlem i Moderaterna, Stockholm

Företagare, peter [email protected]

Företagande Opinion

Detta är en opinionstext och skribentens egna åsikter. Vill du skicka in en artikel? Läs mer om Företagande Opinion här.

Kommentera gärna nedan men håll god ton. Personliga påhopp i kommentarerna tas genast bort.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.