Långsamt börjar det bli en del uppmärksamhet kring EU-kommissionens förslag om att granska innehållet i våra elektroniska meddelanden – #ChatControl/CSAR.

Tidigare inlägg: EU anser att deras rätt att övervaka dig är viktigare än dina mänskliga rättigheter

Mycket handlar om det praktiska, inte minst om att försvara vår möjlighet till krypterad kommunikation utan bakdörrar och säkerhetsluckor. Och det är ju bra, att konkreta konsekvenser får folk att inse förslagets orimlighet.

Men det finns ett argument som är starkare än alla andra: Våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Man behöver inte spekulera eller tolka detaljer i förslaget för att se risken. På sidan 13 i kommissionens text skrivs det rakt ut. Förslaget innebär att man begränsar användarnas rätt att utöva sina grundläggande rättigheter.

Som exempel nämner kommissionen rätten till privatliv och privat korrespondens, informationsfriheten och yttrandefriheten. Samt den i EU annars så omhuldade principen om skyddet för personuppgifter. Men det tycker man är ett pris värt att betala.

Precis just där bör förslaget gå i papperskorgen. De mänskliga rättigheternas uppgift är att skydda individen mot staten. Det vill säga mot politiker och tjänstemän. Därför bör alla varningsklockor ringa när kommissionär Ylva Johansson – som är både politiker och tjänsteman på toppnivå i EU – vill inskränka just dessa rättigheter.

Skälet till att våra grundläggande mänskliga rättigheter kallas för grundläggande (och är inskrivna i vår grundlag, EU-stadgan, Europakonventionen och FN:s människorätts-stadga) är att de inte skall kunna undanröjas av politiker med en eller annan avsikt. Så bort med tassarna!

Om rättighetsaspekten betonas i kampen mot #ChatControl blir det svårare för politikerna att godkänna förslaget. Det ser nämligen illa ut om de tar strid mot vanliga människor som kräver att våra konventionsskyddade mänskliga rättigheter skall respekteras. Men det kräver, som sagt, att denna aspekt uppmärksammas i debatten.

(Vi använde samma taktik i Europaparlamentet 2009, när de på ville stänga av fildelare från nätet på lösa grunder. Då tog vi strid för principen: Ingen (om någon alls) skall kunna stängas av från nätet med mindre än föregående rättslig prövning. Och vi vann, eftersom få politiker vill bli påkomna med att kullkasta en av den demokratiska rättsstatens grundpelare.)

Att slåss för de mänskliga rättigheterna är dessutom att slåss för en ädel sak. Våra rättigheter är resultatet av årtusenden av tankemöda för att skapa en formel för fredlig mänsklig samvaro där den enskilda individens rätt respekteras. Mänskliga rättigheter offline skall gälla även online.

Många har offrat sina liv för att försvara våra mänskliga fri- och rättigheter. Låt inte Ylva Johansson inskränka dem.

Lagstiftningsdokument: Kommissionens förslag och Legislative Observatory.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.