Rut och rot

För att få skatte­reduktionen för arbete utfört under 2023 måste du betala fakturan i år. Dessutom måste utföraren ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2024. Betalar du efter 31 december 2023 får du avdraget först i 2025 års deklaration.

Skatteavdraget för Rot är 30 procent och kan uppgå till maximalt 50 000 kronor per person och år. För Rut är skatteavdraget 50 procent och kan uppgå till 75 000 kronor maximalt per person och år. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt vara maximalt 75 000 kronor per år och person. Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till avdrag. Du måste ha inkomster att kvitta avdraget mot.

Grön teknik

Om du har installerat grön teknik under 2023 kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Skatteavdraget för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Om du har gjort en installation och betalat ett förskott under 2023 kan preliminär skattereduktion inte medges förrän arbetet har färdigställts och slutbetalats. Om förskottet betalats 2023 måste installationen vara färdigställd samt slutbetald 2023 för att preliminär skattereduktion ska kunna medges på det belopp som betalats i förskott.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du måste ha inkomster att kvitta avdraget mot.

Jämkning

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning. Då dras rätt skatt från början.

Många som får kvarskatt är nyblivna pensionärer som kan be utbetalaren dra lite mer skatt alla årets månader istället. Det går också att begära jämkning.

En grupp som ofta får tillbaka skatt är de som har bolån eftersom den med bolån får tillbaka upp till 30 procent av räntekostnaderna. Om räntekostnaderna överstiger 100 000 kronor är avdraget 21 procent. Med högre räntekostnader kan det istället vara en fördel att begära jämkning. Då blir månadsutgiften inte lika stor eftersom delar av räntekostnaden dras varje månad.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.