En överväldigande majoritet, tre av fyra svenskar, anser att Sverige utvecklas åt fel håll, vilket är den högsta siffran sedan 2012. Denna synpunkt återspeglas även i deras bedömning av den svenska ekonomin, där nästan 90 procent menar att den har försämrats under det gångna året. Det rapporterar TT.

Annika Bergström, föreståndare för Som-institutet, understryker att undersökningen inte specificerar vilka faktorer som bidrar till denna negativa uppfattning. Dock pekar hon på orosmoment som ökad brottslighet, skjutningar, stigande inflation och höga livsmedelspriser som möjliga förklaringar till det rådande missnöjet.

När det gäller den egna ekonomiska situationen uppger 45 procent av de tillfrågade att deras ekonomi har försämrats, en ökning från 34 procent föregående år. Bara 14 procent upplever en förbättring av sin personliga ekonomi. Den negativa synen på den nationella ekonomin jämförs med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, en tid som präglades av djup finansiell oro.

Denna utveckling tyder på en utbredd oro för den riktning Sveriges går mot, med bland annat betydande ekonomiska bekymmer som väger tungt i medborgarnas sinne.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2024-03-22 09:24
Som ekonomer brukar säga, dvs å ena sidan och å andra sidan. I en artikel framhålls hur lyckliga vi svenskar är baserad på en FN rapport.
I den här artikeln påstås det att mer än 90 % av svenskarna anser att Sverige utvecklas i väldigt negativ riktning.
Hur rimmar det med FN:s rapportering??
Se mer...
2024-03-21 22:43
Trots den gigantiska elefanten i rummet och de negativa konsekvenser det innebär så fortsätter en majoritet att rösta fram den åttaklöver som är helt oförmögna att eliminera elefanten ut ur rummet.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.