Per Tryding, vice VD för Sydsvenska Handelskammaren, berättade för TN att företagen börjar bli frustrerade över bristen på investeringar i området. Han beskriver i sin essä "Rapport från en väg i det glömda Sverige" att det finns ett område genom E22 från Norrköping ner till Malmö där utvecklingen har stagnerat. Han menar att om dessa mellanområden, cirka tio lokala arbetsmarknader, bara kunde slås samman så skulle det kunna leda till storstadseffekter och ökad produktivitet. 

Andel av BNP motsvarar inte investeringar i infrastruktur

När han gick igenom planerna för de senaste 25 åren påpekade han att regioner i sydöstra Sverige aldrig riktigt har fått några investeringar utan alltid har varit de områden där de försöker spara in. Ett exempel är Kalmar län som står för cirka 2% av Sveriges BNP men bara får 0,2% i infrastrukturinvesteringar. 

Enligt Tryding är underhållet av gammal infrastruktur ganska jämnt fördelat över landet, men när det gäller nyinvesteringar sticker Göteborg och Stockholm ut.

Han pekade på riksdagens transportpolitiska mål om att det ska finnas grundläggande tillgänglighet, utvecklingskraft i hela landet och liknande formuleringar. Det borde innebära att man från tid till annan måste fördela investeringar i infrastruktur.

Sydöstra Sveriges företag är frustrerade men kämpar vidare

Bristen på infrastrukturinvesteringar utgör en utmaning för företagen att växa. Genom att bygga upp lokala arbetsmarknader kan företagen hitta fler personer att anställa. Detta ger i sin tur arbetssökande fler möjligheter att hitta ett jobb de gillar, vilket ytterligare ökar produktiviteten.

Tyding berättade för TN att frustrationen känns men att företagen kämpar vidare. 

" Jag tror att människor blir frustrerade när de känner att de gör sin del men inte får tillbaka hela sin andel. "Vi har märkt att denna frustration finns bland företag i sydöstra Sverige."

"Samtidigt finns det en kultur i den här regionen att  “vi kan göra det". De jobbar mycket med gemenskap och entreprenörskap. De kämpar på. "Så frustrationen kanske inte heller uttrycks fullt ut."

Trafikverket håller inte med

Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverkets sydöstra region, håller inte med Per Tryding och menar att det har skett en konsekvent utbyggnad av E22 sedan slutet av 1990-talet.

Medan kritiker menar att regionens tillväxt och entreprenörskap skulle ha gynnats av en förbättrad infrastruktur, menar Trafikverket att dagens flöden inte väger tillräckligt tungt för att motivera byggandet av exempelvis en motorväg.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.