I onsdags röstade Sveriges riksdag JA till de lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna följa EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Detta innebär att svenska arbetsgivare får utvidgade skyldigheter att tillhandahålla mer och skyndsammare information till nyanställda. Direktiven föreslås träda ikraft 29 juni då LAS, Lagen Om Anställningsskydd, också kommer att förändras.

Vad är Arbetsvillkorsdirektivet?

Detta direktiv ersätter det tidigare Upplysningsdirektivet och för med sig nya bestämmelser vad gäller arbetsgivarens skyldigheter att överlämna information till en nyanställd om anställningsvillkoren. Idag finns LAS där arbetsgivaren åläggs att lämna en skriftlig information. Syftet med det nya regelverket är att förbättra och skapa ännu mer förutsägbara anställningsvillkor. 

Här kan du läsa mera:

lagen.nu/ds/2020:14

riksdagen.se/genomforande-av-arbetsvillkorsdirektivet

Text av Kee Bergman
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar: