EU:s gröna taxonomi är avsedd att styra investeringarna till hållbara alternativ, och nu ingår kärnkraft som ett sådant. Regeringen hade en frist till 21 januari att inkomma med synpunkter, men regeringens hållning har varit solklar. Regeringen vill till och med gå länge än EU-kommissionen som tidsbegränsat kärnkraftens hållbarhetstid till en övergångsperiod på 20 år. Finansminister Max Elger säger till Dagens Industri:

”-Vi tycker att det är fel att sätta ett stoppdatum för kärnkraften i taxonomin. Betraktar man kärnkraften som hållbar där, så torde det vara ett förhållande som kan gälla även efter 2045.”

Energiföretagen positiva – EU:s bank bojkottar?

Enligt branschorganisationen Energiföretagen innebär detta att hela 98% av Sveriges elproduktion kommer att bli klassad som hållbar om taxonomiförslaget går igenom. Konkurrensvillkoren mellan fossilfria alternativ jämnas nu ut när även kärnkraft blir attraktivt för investeringar. Men trots en knallgrön taxonomistämpel väljer EU:s bank att ställa sig tveksamma. Man kan till och med gå så långt att man bojkottar investeringar i kärnkraft och fossilgas, enligt en färsk rapport från Bloomberg. 

Som sagt, frågan är en superhet potatis, men vad alla är ense om är att det behövs en brygga, en sorts övergångsperiod mellan gamla och nya energikällor. Det är hur denna ska se ut som är problemet, och vilken kombination av energikällor som ska finnas kortsiktigt respektive långsiktigt.

Det viktiga är att företagens verksamhet inte bromsas, och att vi slipper utsättas för höjningar av elpriset som påminner om en okontrollerad rymdraket.

Text av Kee Bergman
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.