Adam Grant betonar vikten av att kunna diagnostisera och lösa problem på ett strategiskt sätt, samtidigt som man kan inspirera andra att omfamna visionen och strategin, skriver tidningen INC.

"Det är sällsynt att hitta någon som är skicklig på både abstrakt och konkret tänkande," påpekar Grant. "Men kombinationen av de två är ofta avgörande för att lösa strategiska problem."

Grant framhåller att ledare behöver kunna se både skogen och träden när de navigerar genom komplexa utmaningar och möjligheter. För att utveckla dessa färdigheter rekommenderar han olika strategier, inklusive "mentalt tidsresande" för dem som behöver förbättra sitt abstrakta tänkande och "premortem" för dem som behöver stärka sitt konkreta tänkande.

Genom att förstå och utveckla dessa motsägelsefulla men komplementära ledaregenskaper kan ledare bli effektivare strategiska problemlösare och inspirerande kommunikatörer, enligt Grant.

Adam Grants insikter erbjuder en djupgående förståelse för vad som driver framgångsrika ledare och hur man kan utveckla dessa färdigheter för att lyckas i en snabbrörlig och komplex affärsmiljö.

Se även: 10 ledaregenskaper enligt Google som betyder mest


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.