Efter många bud och flera ändringar har du här det senaste om statens coronastöd för företagare.

Se även: Uppdaterad text med det senaste (inkl info till dig med enskild firma)

Coronaviruset har påverkat nästan allas vardag och framtiden är oviss för dig som företagare inom flertalet branscher. Än så länge har Sverige klarat sig relativt lindrigt undan, men som ett litet land påverkas vi av vad som händer i omvärlden och flera företag har redan känt effekterna av det förändrade samhället i virusets spår. Därför välkomnas stödpaketet av många. Denna sammanställning är ämnad att ge företagare en överblick över vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja Sveriges företagare.

- Vad gäller?

Stödpaketen kan omfatta över 300 miljarder kronor och innefattar bland annat att staten erbjuder att ta över tillfälliga kostnader för delar av lönekostnaderna, sjukskrivningar samt anstånd för skattebetalningar så som vinstskatt och i vissa fall även moms.

Regeringens stöd och förslag:

(Tillfälligt) Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter:

 • Hur mycket? – 21,21% (max 5 300 kr/anställd)

Ålderspensionsavgiften på 10,21 % kvarstår

 • Vilka gäller det? Anställda med en månadslön upp till 25 tkr. 

Överstiger lönen 25 tkr, beskattas överstigande del som vanligt. 

Max 30 anställda inom ett och samma bolag. 

Motsvarar lättnader om 159 tkr per månad.

 • När gäller det? 1 mars – 30 juni.

När ska man skicka in arbetsgivardeklarationen för mars? Senast 14e april

Reglerna börjar gälla från 6 april.

 • Hur gör man rent praktiskt? Kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften.


Karensavdraget slopas:

 • Hur mycket mindre? Staten betalar ut sjukpenning första sjukdagen.
 • När gäller det? 11 mars – 31 maj 2020
 • Hur söker man om det? Stödet söks i efterhand via Försäkringskassan.


Regeringen föreslår att staten tar hela kostnaden för sjuklön:

 • När gäller det? april – maj 2020
 • Vad betalar staten? Sjuklön för de första 14 sjukdagarna (ink. Karensdag).


Stöd för korttidspermittering:

 • Hur mycket mindre arbetstid? – 40% 

Hur påverkas lönen? – 10%

Hur mycket står staten för? 75% av totala kostnaden för arbetsminskningen.

 • När gäller det? 7 april träder reglerna i kraft och kan gälla i 6–9 månader.

Reglerna kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars.

 • Hur ansöker man? Ansökan går att skicka från 7 april till Tillväxtverket som ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar.
 • Kriterier för att stödet ska medges: 

Med kollektivavtal: Beror på överenskommelse med facket.

Utan fastställt kollektivavtal krävs skriftligt avtal där (minst) 70% av arbetstagarna går ner i tid.

Gäller endast anställda som avlönats senast 3 månader före ansökan.


Stöd för hyressänkningar:

 • Hur mycket mindre? – 50% (fast hyra)
 • När gäller det? 1 april – 30 juni.
 • Hur söker man? Stödet söks i efterhand via länsstyrelsen av hyresvärden.


Skjut upp skatteinbetalningar:

 • Vilka avgifter omfattas? Arbetsgivaravgifter, preliminärskatt (löneskatt) och mervärdeskatt.
 • När kan man ansöka? 30 mars öppnar ansökan via Skatteverkets e-tjänst.
 • Hur länge gäller det? Omfattar 3 månaders skattebetalningar (under max 12 månader).

Återbetalas senast 12 månader efter anstånd beviljats.

Skatt som betalats in i februari och mars kan återbetalas från Skatteverket.

 • Kan styrelsen riskera att bli personligt betalningsansvariga?

Nej! Skatteverket kommer inte att ansöka om företrädaransvar för de skatter och avgifter som omfattas av anståndet.

 • Hur mycket är räntan på anstånd? 1,25% per år.

Ytterligare avgift: Anståndsavgift på 0,3%/månad.

Totalt 6,6% ränta per år, då räntan inte är skattemässigt avdragsgill.


Anstånd för vinstskatt 2019:

 • Vilka gäller det? Fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag.
 • Hur länge gäller det? Ny preliminärdeklaration lämnas in upp till 6 månader efter beskattningsåret.
 • Hur mycket kan skjutas upp? Upp till 1 mkr kan avsättas till periodiseringsfond.
 • Hur fyller man i deklarationen?

NE för enskilda näringsidkare: Ruta R34

N3A blankett för delägare i handelsbolag: Ruta 19

Jag kommer att följa utvecklingen och uppdaterar denna artikel löpande.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
10 kommentarer
2020-04-03 12:59
Tack för bra info. Har en fråga beträffande korttidspermittering 60%. Hur beräknas detta alternativ när man har personal som arbetar 50% eller 75%? Beräknar man helt enkelt 7,5% avdrag på den bruttolön som för tillfället betalas ut? Har hört att Tillväxtverket avslår en ansökan från företaget om någon del är felaktigt beräknat i denna. Se mer...
Se svar (1)
2020-03-31 11:54
Hej Alexander!

Tack för en mycket bra och informativ artikel. Det är många rykten som florerar i dessa tider och därför är det viktigt med saklig information.

Önskar dig en trevlig dag.
Med vänliga hälsningar
Elisabeth Bövik
colorme.se
2020-03-31 03:53
Hej Du skriver följande
Regeringen föreslår att staten tar hela kostnaden för sjuklön:När gäller det? april – maj 2020
Vad betalar staten? Sjuklön för de första 14 sjukdagarna (ink. Karensdag).
Jag undrar ?
Vem är det som skall betala ut sjuklönen? Är det som tidigare arbetsgivaren ? Är det sedan arbetsgivaren som skall ansöka om att få kostnaden betald av staten ? Var skickas då denna ansökan och var finner man själva blanketten för denna ansökan? Det samma undrar jag då det gäller karensavdraget
Hade varit jätte enkelt att förstå om det alltid anges vem som skall göra vad mellan arbetsgivaren och den anställde
Se mer...
Se svar (1)
2020-03-30 14:01
Du skriver i första stycket att: Regeringens stöd och förslag:
(Tillfälligt) Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter:
Sedan står det, vilka gäller det? Anställda med max 25ooo:- i lön,
Detta gäller alltså inte Ensklda firmor?? där man inte är anställd utan har egenavgift!?
Så vad gäller? för enligt rubrik gäller det för egenavgifter!?
Se mer...
Se svar (1)
2020-03-30 12:25
2 frågor:

jag driver ett eget AB med 1 anställd - våra uppdrag minskar radikalt - kan jag även korttidspermittera mig själv?

hyressänkningen under 2 månader - är jag sedan återbetalningskyldig för detta ?
Se svar (1)
2020-03-30 07:29
Tack för bra information. Lättläst för stressad/orolig företagare. Jag har läst samma information på fler ställen men er var absolut bäst och tydligast.
/Nilla
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.