Spotify, med huvudkontor i Stockholm men med den största arbetsplatsen i New York, står inför utmaningar att behålla och attrahera ingenjörstalanger i Sverige. Trots att svenska ingenjörer är högt kvalificerade, räcker inte antalet till för att möta Spotifys behov. Därför tvingas företaget rekrytera kompetens från utlandet, vilket leder till nya problem, skriver DI.

Katarina Berg, Spotifys globala HR-chef och Sverigechef, lyfter fram flera hinder som gör Sverige mindre attraktivt för internationella talanger. Bland de största utmaningarna nämner hon höga skatter på aktierelaterade belöningssystem, bostadsbrist i Stockholm, och bristfällig skolkvalitet. "Skatterna dränerar Sverige på talanger," säger Berg till TT, och påpekar att skattebelastningen på incitamentsprogram kan vara avgörande för var globala talanger väljer att bosätta sig.

Det kalla och mörka klimatet i Sverige jämfört med exempelvis Silicon Valley är också en faktor som inte går att påverka, men Berg betonar att Sverige behöver förbättra villkoren inom skattepolitik, bostadsmarknad och skolsystem för att behålla och locka arbetskraft.

Speciellt framhåller hon behovet av bättre utbildningsmöjligheter för internationella elever på svenska gymnasieskolor. Detta skulle underlätta för familjer som flyttar till Sverige och vill ge sina barn en chans att konkurrera om platser på världens elituniversitet.

Detta fenomen, som Berg kallar för "kompetens-exodus", påverkar inte bara utländska arbetstagare utan även svenskar som väljer att flytta utomlands för bättre förutsättningar. Lösningar på dessa problem kan vara avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft på den globala arbetsmarknaden.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.