Arbetsmiljöverket har identifierat att halk- och snubbelincidenter är den vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro. Sedan 2019 har över 31 000 sådana olyckor anmälts, och nära 30% av dessa incidenter har resulterat i allvarliga skador som benbrott och hjärnskador.

För att hantera denna utmaning, inleder Arbetsmiljöverket den nationella inspektionsinsatsen "Fall på samma nivå" den 2 maj, där man fokuserar på förebyggande åtgärder mot dessa olyckor. Inspektörer kommer att besöka drygt 400 arbetsplatser över hela landet, med särskilt fokus på företag som inte har granskats under de senaste tre åren.

Projektledare Malin Cato framhåller vikten av att arbeta proaktivt med arbetsmiljön för att minska olycksrisken. “Det är i det enkla som många fallolyckor sker. Det gäller att vidta rätt åtgärder så att det inte skapas nya arbetsmiljörisker”, säger Cato.

Inspektionen riktar särskild uppmärksamhet mot situationer som våta eller hala golv och ojämnt underlag som kan öka risken för olyckor. Specifika branscher som vård och omsorg, utbildning, och transport är särskilt utsatta.

Med denna insats hoppas Arbetsmiljöverket minska antalet arbetsrelaterade olyckor och främja en säkrare arbetsmiljö för alla arbetstagare över hela landet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.