Små och medelstora bolag, SME:s, är Sveriges i särklass vanligaste företagsform och utgör 99,9 procent av svenska företag. SME:s är också de som drabbas särskilt hårt av den ansträngda globala ekonomiska situationen då de generellt sett har begränsade budgetar och ofta svårt att få hjälp med finansiering. Detta är särskilt tydligt i en tid där banker, riskkapital- och private equity-fonder är mer försiktiga med sina investeringar.

Nya siffror från CapitalBox visar att antalet öppnade kreditlinor, en låneform där låntagaren säkerställer att de har tillgång till en viss summa men endast betalar ränta på den summa som används, ökar stort. Under det senaste året har 88 procent fler kreditlinor öppnats jämfört med föregående år. Ökningen är som allra störst hos de allra minsta företagen med en till två anställda, samt inom segmentet 5-9 anställda.

- Det nuvarande globala läget har stor påverkan på företag, inte minst på svenska bolag och framför allt de minsta. Vi ser tydligt att små och medelstora företag förbereder för sämre tider och att de vill ha kapital redo vid behov. Just låneformen kreditlina handlar mycket om att förbereda sig för framtida eventuella behov, säger Emil Jönsson, Sverigechef på CapitalBox.

En annan trend som blivit allt tydligare är antalet kreditlinor som öppnats men inte aktiverats - under perioden juli – oktober i år ökade antalet öppnade men ej aktiverade kreditlinor med 45 procent.

- Detta är en tydlig indikation på att mindre företag vill vara förberedda -  man inte vill riskera att behöva dra ner eller i värsta fall gå i konkurs om det skulle bli så att det egna kapitalet börjar sina. Vi ser också att det skett en viss förändring i attityd kring lånande och att det inte ses som något skamfullt eller dåligt att ta hjälp i svåra tider - något som är positivt, säger Emil Jönsson.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.