– Vi förtydligar vad som gäller för att skattereduktion ska kunna medges för installation av batterier. Om batteriet bara ska användas för att lagra egenproducerad el för hushållets eget bruk har köparen rätt till skattereduktion, säger Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

Privatpersoner som installerar system för lagring av egenproducerad elenergi medges en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material under förutsättning att batteriet ”uteslutande eller så gott som uteslutande användas till att lagra den egenproducerade elen”. Det framgår av ställningstagandet ”Skattereduktion för grön teknik – installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el”.

Enligt inkomstskattelagen ska batterier som är kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el bidra till att lagra den egenproducerade elenergin för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället.

Skattereduktionen ska möjliggöra för hushållen att öka andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Ställningstagandet tillämpas på preliminär skattereduktion som begärs för inkomståret 2024 eller senare.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.