För tredje året i rad har bank- och finansgruppen Svea genomfört sin rapport Digital försäljning till företag. I år visar undersökningen även hur företagens försäljning drabbats av vårens pandemiutbrott. 55 procent menar att pandemin haft ganska eller mycket negativ påverkan på försäljningen. Var tionde menar att den påverkat deras totala försäljning positivt. Företag som enbart säljer tjänster är de som i högst grad, 47 procent, svarar att de inte upplevt någon påverkan.

– Vi har sett hur virusets framfart haft en inverkan på många företag. Majoriteten har blivit drabbade på något sätt och även om de flesta uppger att påverkan varit negativ är det några som uppger att den faktiskt varit positiv. Många företag med försäljning mot konsumenter har under våren haft accelererande försäljningsvolymer, samtidigt har företag med andra företag som målgrupp ännu inte fångat möjligheterna och anpassat försäljningen till mer digital, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Åtgärder för att klara pandemin

Undersökningen visar även att flera företag vidtagit åtgärder för att klara av pandemins nya utmaningar. Den vanligaste åtgärden är att bli mer digital, det uppger 26 procent. Därefter är det vanligaste alternativet att företaget utökat sin marknadsföring. Hemleveranser, som vuxit markant i tider av social distansering, är något som bara fem procent uppger att de implementerat.

– Vi genomförde undersökningen i april 2020, mitt under pågående pandemi. Vilka långsiktiga effekter pandemin kommer ha på företag är svårt att säga, men många tvingas anpassa sig till nya förutsättningar. Jag tror att fler företag i och med pandemin inser vikten av digital transformation, inte bara för att hänga med utan också för att klara framtida utmaningar, avslutar Thomas Svensson.

Hur har Corona krisen (COVID-19) påverkat er totala försäljning?

Har ni gjort något av följande för att er verksamhet bättre ska klara av Corona krisen (COVID-19)?

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 30 mars till 28 april 2020. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.