Enligt Riksrevisor Helena Lindberg är de vanligaste felen relaterade till överskridanden av befogenheter, särskilt i ekonomiska åtaganden. Flera myndigheter har även ackumulerat stora överskott inom avgiftsbelagda verksamheter som enligt regelverk bör balansera kostnader mot intäkter, rapporterar Epoch Times.

Viktiga punkter från revisionen:

Betydande ökning av anmärkningar: Av de granskade myndigheterna får 17 stycken, nästan 8%, kritik i form av uttalanden med reservation i sina revisionsrapporter.

Fel i avgiftsfinansierade aktiviteter: Myndigheter som Högskolan Kristianstad och Karlstads universitet har rapporterats för att ha ackumulerat stora överskott i sin uppdragsutbildning.

Överskridande av ekonomiska ramar och befogenheter: Exempel inkluderar Spelinspektionen och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Felaktig redovisning och investeringsbeslut: Misstag som dessa noterades vid Lunds universitet och Statskontoret, där stora avvikelser i bokföring och ekonomisk planering har identifierats.

Riksrevisionens rapport är en viktig indikator på behovet av strängare kontroller och förbättrad förvaltning inom statsapparaten. Resultaten har skapat en grund för regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att adressera och korrigera identifierade brister. Myndighetschefer uppmanas att vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att deras organisationer följer de ekonomiska riktlinjer och lagar som styr deras verksamhet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.