Det belgiska förslaget innebär att dina elektroniska meddelanden kommer att granskas i din telefon eller dator innan de krypteras och skickas. Vilket kräver spionprogram på din enhet – på systemnivå eller i alla meddelande-appar.

Förslaget innebär också att den som inte "frivilligt" underkastar sig sådan granskning av sina meddelanden inte kommer att kunna sända bilder, videos eller dela länkar.

Ministerrådets egen rättstjänst varnar för att även detta förslag strider mot vad de grundläggande mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens respektive yttrandefriheten.

Det belgiska ordförandeskapet försöker nu stressa igenom det hela innan ordförandeklubban går över till Ungern, om två veckor.

Då det inte finns något mer ministerrådsmöte (RIF) innan dess, planerar man att ta beslutet på tjänstemannanivå – i COREPER 2 (de ständiga representanterna). Enligt MEP Patrick Breyer (PP, DE) är voteringen i COREPER II flyttad från onsdag till torsdag den 20/6.

På förra veckans ministerrådsmöte (RIF) flaggade fransmännen för att de kan köpa det belgiska förslaget (med vissa korrigeringar). Och om Frankrike säger ja finns det inte längre någon blockerande minoritet i ministerrådet.

Om ministerrådet / COREPER II säger ja till det belgiska förslaget kommer man att gå in i förhandlingar med Europaparlamentet – som (än så länge) säger nej till Chat Control 2 i alla dess bärande delar.

Det är dock lätt att misstänka att parlamentets nej kan komma att luckras upp – nu när EU-valet är över och man inte behöver riskera att förlora röster på frågan.

Vilket leder oss till Moderaterna och Liberalerna (de senare har stämmobeslut på att säga nej) som i EU-valrörelsen för bara någon vecka sedan värvade röster på att säga nej till Chat Control 2 – samtidigt som de drev den rakt motsatta linjen som regeringspartier.

Man värvade alltså röster på ett besked men gör sedan i praktiken det motsatta. Vilket vi varnat för hela tiden.

Med dagens beslut i riksdagens justitieutskott bekräftas deras dubbelspel och svek. Det innebär att den svenska regeringen nu kan rösta ja till det belgiska förslaget.

(Att MP och V röstade ja i utskottet är också anmärkningsvärt, då de tidigare sagt tydligt nej både i riksdagen och Europaparlamentet. Samt värvat röster på sitt nej i EU-valet.)

Chat Control 2 strider mot vad de grundläggande mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens respektive yttrandefriheten.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU:s egen rättighetsstadga slår fast:

"Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens."

Det finns visserligen undantag för att bekämpa brott. Men EU-domstolen har redan slagit fast principen: Övervaka dem som misstänks för brott – inte alla andra, hela tiden.

Att avskaffa den digitala brevhemligheten är helt klart över gränsen.

Vad gäller yttrandefriheten gäller följande:

"Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser."

Chat Control 2 kolliderar uppenbart med denna grundläggande mänskliga rättighet.

Under resans gång har Europaparlamentets utredningstjänst, EU-kommissionens rättstjänst, ministerrådets rättstjänst, EU:s dataskyddsmyndighet, FN:s människorättskommissionär och hundratals forskare, människorättsorganisationer, dataskyddsexperter med flera uttryckligen varnat för att Chat Control 2 strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Till och med EU-kommissionen skriver på sidan 13 i sitt eget förslag att det kolliderar med de mänskliga rättigheterna. Men den tycker att det är ett pris som är värt att betala.

Så vad händer nu?

Om COREPER II godkänner den belgiska kompromissen går Chat Control 2 till förhandling (trilog) mellan ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Vilket kan landa hur som helst. Men med två mot en och EU-valet avklarat är risken att parlamentet kommer att svikta i sitt motstånd.

Därför är det av största vikt att hålla trycket mot Europaparlamentet uppe. Det måste stå klart för dess ledamöter att deras väljare säger ett tydligt nej till Chat Control 2.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.