Efter prisstegringen på livsmedel under 2022 nådde inflationen sin kulmen i februari 2023. Sedan har priserna fortsatt att öka, men i lugnare takt. Prishöjningarna har lett till att fler konsumenter köper färre varor och försäljningsutvecklingen uppvisar ett volymtapp på -4,7 procent.

Ekologiska varor väljs bort när köpkraften försvagas

– Handlarna har pressats från två håll samtidigt. Dels av ökade kostnader, dels av att man möter en konsument med svagare köpkraft, som köper färre eller billigare varor. Sammantaget har detta pressat marginalerna i en bransch med redan låga marginaler, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, till Fri Köpenskap.

Den ekologiska krisen fortsätter för tredje året i rad och försäljningen av ekovaror uppgick under året endast till 4,4 procent av den totala omsättningen i dagligvaruhandeln.

Bristande beredskap i kommunerna vid varustopp

Det rapporteras också om att butikernas nuvarande varusortiment räcker i högst fem dagar om alla leveranser stoppas, vilket är alarmerande och kräver att kommunerna synkas snabbt.

– Vi upplever att många kommuner inte vet hur de ska arbeta med frågan. Arbete med det civila beredskapsarbetet har hittills främst skett på nationell och myndighetsnivå. För att säkra en lokal civil beredskap behövs samordning med alla Sveriges kommuner. Våra medlemsföretag har butiker runt om i hela Sverige, vi vill inte hamna i ett läge där vi har 290 olika tolkningar av hur det lokala beredskapsarbetet ska genomföras, säger Ulrika Dahlin till Fri Köpenskap.

Cia Erander


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.