Undersökningen omfattar 3 450 deltagare från tolv länder och visar hur pandemin har påverkat företag under de senaste tolv månaderna. Den visar hur strategier för personal, företagspolicy och teknikanvändning har förändrats och pekar på vilka områden som bör prioriteras under de kommande åren. En tydlig slutsats är att en ökad förändringstakt har en positiv påverkan på lönsamhet.

Centrala slutsatser

  • Effekter från Covid-19-pandemin. Av de företag som satsat på snabb tillväxt sedan pandemin slog till har 51 procent nått sina affärsmål för 2021. Bland de som inte satsat på snabb tillväxt är andelen bara 28 procent.
  • Positiva effekter från förändringsarbete. De företag och organisationer som har satsat på förändringsarbete har lyckats med digitalisering (80 procent), förbättrat mående för anställda (74 procent), fått till bättre samarbete i team (73 procent) och bättre upplevelser för kunder och slutanvändare (72 procent).
  • Flera lyckade satsningar. Fler än 90 procent av företagen och organisationerna rapporterar om en snabb utveckling och utbyggnad av satsningar på transformation (52 procent), flexibla arbetsvillkor (51 procent) och mjukvaror som förbättrar anställdas produktivitet och upplevelse av jobbet (45 procent).
  • Bredare rekrytering. 49 procent av alla företag och organisationer har lyckats rekrytera personal från ett större geografiskt område under det senaste året.
  • Framtida prioriteringar. Bland prioriterade satsningar under de kommande tolv månaderna märks att locka och behålla personal (62 procent), ta fram nya produkter och tjänster (59 procent) och digital transformation (59 procent).

– Som i alla kriser är det de företag som har satsat på innovation för arbetsvillkor och teknikstrategier som har lyckats bäst under pandemin, säger Mike Ettling, vd på Unit4.

De tre viktigaste områdena att satsa på framåt är arbetsvillkor, policyarbete och verktyg. Vad gäller policy är till exempel miljö, hållbarhet och ansvarsfull styrning viktiga områden. Exempel på verktygsområden att satsa på är molntjänster, datahantering, rapportering i realtid, automatisering av arbetsflöden, samt AI och maskininlärning. Business Future Index 2022 ger ett ramverk för det förändringsarbete som krävs för att lyckas. 

– Undersökningen visar hur viktigt det är att satsa på rätt verktyg och system för att förenkla processer och komma snabbt framåt i förändringsarbetet, genom att främja produktivitet och engagemang på arbetsplatsen, säger Katarina Gunnarsson, regionchef Norden på Unit4.  

Rapporten, en interaktiv e-bok och infografik hittar du här.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.