Den 1 juli införs krav på personalliggare för företag i tre nya branscher: fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister. Reglerna för personalliggare ändras samtidigt för vilka personer som ska noteras i personalliggaren. Skatteverket har publicerat två ställningstaganden som förtydligar reglerna om personalliggare.

Från den 1 juli ska näringsidkare eller företagsledare samt deras respektive familjemedlemmar noteras i personalliggaren om och när dessa är verksamma. Kravet gäller dock bara om det även finns annan personal i verksamheten än näringsidkaren eller företagsledaren och deras respektive make/maka och barn.

Skatteverkets ena ställningstagande handlar om när en person anses vara verksam och ska noteras i personalliggaren. Är en arbetsinsats obetydlig för verksamhetens arbetskraftsbehov bedöms personen inte vara verksam. Hänsyn tas också till andra omständigheter som exempelvis befogenheter i arbetet.

Det andra ställningstagandet gäller hur dokumentation ska ske om en verksamhet bedrivs i nära anslutning till bostaden, i flera verksamhetslokaler eller i huvudsak ute i fält. Avsikten är att förenkla förandet av personalliggare i sådana fall. Normala pauser under ett arbetspass eller kortare avvikelser från den ordinarie verksamhetslokalen innebär inte att personen behöver skrivas ut ur personalliggaren.

Reglerna ändras också för blandad verksamhet, som innebär att det bedrivs både verksamhet med krav på personalliggare och verksamhet utan sådant krav i samma verksamhetslokal. Vid blandad verksamhet ska samtliga verksamma personer i lokalen noteras i personalliggaren. Skatteverket avser att komma med ett ytterligare ställningstagande om blandad verksamhet.

En personalliggare är en förteckning över vilka personer som är verksamma i en verksamhetslokal och vilka tider de arbetat. Personalliggare används i Skatteverkets kontroller för att motverka svartarbete och osund konkurrens. Sedan tidigare är det krav på personalliggare i branscherna restaurang, bygg, frisör och tvätteri.

Mer information finns på skatteverket.se/personalliggare

Skatteverkets nya ställningstaganden om personalliggare:

Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam

Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.