Adobe Workfront har nyligen genomfört två undersökningar med 1 000 brittiska respondenter. Den första undersökningen gjordes före Storbritanniens nedstängning februari 2020 och den andra under november och december 2020, cirka nio månader senare. Rapporten visar på betydande förändring i attityden bland de anställda till gammal och krånglig teknik som en följd av coronapandemin. 

– Trots en global pandemi avslöjar rapporten ett mänskligt behov av att hitta en mening med sitt arbete. Många av oss är nu vana vid att arbeta på distans och vara bortkopplade från gruppdynamiken. Att tekniken vi använder är helt ny, fungerar och håller oss uppkopplade med resten av teamet är därför helt avgörande för vår produktivitet och mentala hälsa. Teknik som krånglar, slösar vår tid och inte bidrar till syftet är inte längre acceptabelt i den nya digitala arbetsvärlden, säger Alex Shootman, VP och General Manager på Adobe Workfront.

49 procent av britterna vill säga upp sig från sitt arbete på grund av dålig teknik

Trots ekonomisk osäkerhet och stark konkurrens på arbetsmarknaden uppger 49 procent av de brittiska arbetarna att de vill säga upp sig från sitt arbete på grund av dålig teknik, en siffra som innan pandemin låg på 33 procent. Rapporten visar också att den dagliga effekten av föråldrad eller krånglig teknik resulterar i att människor känner sig mindre produktiva och mer stressade. I februari 2020 sa en av fem arbetstagare att de redan sagt upp sig från sitt jobb eftersom tekniken på arbetsplatsen försvårade arbetet. Siffran steg till nästan en tredjedel vid årets slut, vilket innebär att flera anställda har lämnat sina säkra jobb för att undvika de problem som uppstår till följd av gammal och krånglig teknik.

Liknande tendens bland svenskarna

Även i Sverige går det att se en liknande utveckling som i Storbritannien. Nästan nio av tio svenskar arbetar allt oftare hemma som en följd av pandemin, vilket kräver teknik som fungerar. Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av hårdvarujätten HP uppger en tredjedel av svenskarna att de känner sig stressade på grund av tekniska problem i samband med distansarbetet. Varannan svensk uppgav också att de helt eller delvis saknar teknisk utrustning för att kunna utföra sitt arbete lika effektivt som på kontoret. 27 procent uppger också att de förlorar minst en halvtimme om dagen i produktivitet på grund av bristande teknik.

Ta del av hela rapporten från Adobe Workfront här


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.