I rapporten Future of Work delar Jabra med sig av sex möjliga scenarion över hur arbetslivet kommer att förändras de kommande fem åren. Rapporten, som bygger på insikter från analyser av hundratals samhällstrender samt intervjuer med 76 akademiker och branschexperter, visar bland annat att arbetet kan komma att bli ännu mer platsoberoende inom en snar framtid.

Ökad användning av AI, utökade virtuella miljöer och nya generationer av hårdvara är några av skälen till att man förutspår att framtidens arbetsplats kommer att vara dynamisk och frikopplad från fasta platser. Detta med stöd av molnteknik och kommunikationsplattformar. Arbete spås ske överallt: under pendlingen, på gatan eller på kaféet. Avancerad hårdvara med brusreducering samt öppen planlösning uppmuntrar samarbete. Olika arbetsytor minskar distraktioner i bakgrunden och främjar sociala interaktioner.

4 framtidsspaningar

Frågan är: hur kommer detta att påverka företag och medarbetare? Jabra delar med sig av fyra spaningar.

Flexibelt arbete kan leda till känslomässiga avbrott

Med flexibiliteten att arbeta var som helst är det inte längre nödvändigt att kompromissa för att uppnå en balans mellan arbete och privatliv. Med färre fysiska beröringspunkter finns det dock en risk att anställda känner sig isolerade, vilket gör det svårare att skapa och känna en stark känsla av tillhörighet på jobbet.

Olika talanger kräver utvecklad prestationshantering

Organisationer kan utnyttja en mer mångsidig talangpool för tankekraft. Den sträcker sig över ett större geografiskt avstånd, eftersom anställda inte längre behöver bo inom pendlingsavstånd till jobbet. Företag kommer att behöva se till att de kan övervaka prestationer effektivt för nya roller när anställda arbetar på distans. 

Mindre kontorshubbar med smarta funktioner

Smarta arbetsytor och kontorsmöbler kommer att vara multifunktionella och möjliggöra mer sömlösa anslutningar, smidigt anpassade till personliga, hybrid- och fjärrmöten. Utan krav på att arbeta på kontoret fem dagar i veckan. Företag kan istället hyra ett större antal mindre kontor för att ta emot en mer geografiskt spridd arbetsstyrka.

Digitala instrumentpaneler och virtuella arbetsytor

Anställda kommer att fatta situationsbaserade beslut om var de arbetar regelbundet och förlitar sig på personliga instrumentpanelsdata som byggnadsbeläggning och trafikförhållanden. Virtuella möten, samtal och utbildning kommer att bli mer uppslukande med hjälp av AR och VR, eller bara mer sofistikerad video- och ljudmjukvaruintegrering.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2024-01-27 11:05
Jag tror inte att dagens chefer har förmågan att ta hand om det nya på rätt sätt.Brukar cheferna lära sig nya tekniker? Har de lärt sig grunderna i AI? Hur hanterar man personalen så att de mår bra och stannar?Den viktiga sociala biten kommer att bli än viktigare om medarbetarna inte har varandra inom synhåll och om de förväntas sitta ensamma någonstans.Hur många företag ser i dag till att medarbetarna får lära sig "Elements for AI"?Har vi något motsvarande Helsingfors Universitets (Reaktor) kurser i AI? Där deltar och har deltagit över en miljon människor från hela världen.Den är gratis-online-på engelska och första delen heter "Elements for AI" med fortsättning. Det viktiga är att alla lär sig hantera och förstå AI, inte bara några få s.k. experter.Detta för att lättare kunna få personal positiv till det nya, som kommer att medföra stor omställning på arbetsmarknaden och bortfall av miljoner arbetstillfällen.Då måste alla arbetande få möjlighet att kunna delta i det nya och att komma med egna synpunkter och ideèr.
Jag som fyller 90 om två månader har inte haft några problem med att sätta mig in i AI .Ta tag i det nya och lär er, så att ni inte blir överkörda.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.