Wellnox, med en omsättning på cirka 35 miljoner kronor, är beroende av sin storsäljare, en 65 milliliters shot som står för 15-17 miljoner av omsättningen. Sveriges nya regler för återvinning av dricksflaskor hotar dock hela verksamheten då Wellnox lilla shotflaska med en diameter på 33 millimeter inte passar i dagens pantmaskiner som klarar storlekar över 45 millimeter, skriver TN.

Kritik mot Naturvårdsverket

Thomas Sjölander varnar för att företaget kan tvingas i konkurs om förordningen inte ändras. Kritiken har varit hård mot Naturvårdsverket, som nu skyller på minskade anslag och personalbrist. Myndigheten har minskat sin personalstyrka med 65 personer, och arbetet med hållbar plastanvändning har fått stå tillbaka.

Politiskt Tryck

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har fått ökande press att agera. Socialdemokraten Johan Löfstrand betonar vikten av att regeringen skapar regelverk som inte hämmar innovation och utveckling. Naturvårdsverket kan skicka en hemställan om undantag till regeringen, vilket skulle kunna lösa situationen, men myndigheten hänvisar till resursbrist.

Rättssäkerhetsprincip och Dispensefterlevnad

Proportionalitetsprincipen, inskriven i svensk lag, innebär att en myndighet endast får använda ingripande åtgärder om skälen väger tyngre än besvären. Wellnox har flera gånger ansökt om dispens och nyligen vann företaget en förlängning till ett år i Mark- och miljödomstolen. Myndigheten förväntas följa domstolsavgöranden, men har stängt dörren för längre dispenser trots domen.

Framtida Åtgärder och Förväntningar

Wellnox och deras supportrar uppmanar Naturvårdsverket att beakta helheten och ge en längre dispens, åtminstone fram till 2027, då översynen av regelverket kan vara klar. Det påpekas att att skriva en hemställan borde vara en del av myndighetens uppdrag om det behövs.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.