Mer än varannan handlare i Sverige utsattes för brott under det första kvartalet av 2024, enligt en ny rapport från Svensk Handel. Denna trend markerar en fortsatt ökning av brottslighet inom detaljhandeln, där över 52% av butikerna rapporterade att de utsattes för brott som stöld, hot, våld, inbrott eller bedrägeriförsök. Detta är en signifikant ökning jämfört med föregående kvartal, då siffran låg på 45%.

Stölder är det vanligaste brottet, med 45% av handlarna som rapporterar att de blivit utsatta under den senaste veckan, vilket är en kraftig ökning från tidigare perioder. Trots ökad anmälningsbenägenhet kvarstår en hög grad av uppgivenhet bland handlarna. Kritik riktas mot de rättsvårdande myndigheternas inkonsekventa tillämpning av lagar avsedda att skydda handlare och anställda. Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel, betonar allvaret i situationen och uppmanar till snabbare åtgärder från både politiker och polis för att adressera den växande problematiken.

- Det är nattsvarta siffror som vi nu presenterar. Vi befinner oss nu i en situation där brott har blivit vardagsmat för handlare och deras anställda, och väldigt lite talar för att situationen kommer att bli bättre på kort sikt, säger Nina Jelver.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.