Affärsnätverket LunchIn finns i 33 länder och konceptet går ut på att man träffas över nätverksluncher. Meningen är att man ska kunna träffas varje vecka och däremellan ha möjlighet att interagera på det nystartade gruppintranätet för medlemmar. Grundarna heter Kristian Andersson och Per Eklöf och under ett år har nätverket växt snabbt till cirka 11 500 medlemmar i världen och över 10 000 i Sverige. En crowdfundingkampanj hos Funded By Me är nu igång också för att ha resurser till att stärka upp de olika funktionerna med rätt kompetens.

Konceptet är tänkt att vara en förlängning av yrkesnätverket LinkedIn, ett forum där de flesta av LunchIns medlemmar redan är aktiva. Man insåg att det finns ett behov av att träffas i verkliga livet också för de goda relationerna. Per Eklöf säger:

– Det finns en önskan och en vilja att träffas på riktigt. Jag tror att man känner sig begränsad när man ska uttrycka sig med 1500 tecken på LinkedIn eller ännu kortare på Twitter. Det ger lite mer att träffas personligen. Det ena behöver inte utesluta det andra. Gruppintranätet är ett välkommet komplement till lunchträffarna och LinkedIn. Det lokala har alla möjligheter att nå det globala via nätets kanaler. Det är spännande att se vart detta leder.

Crowdfundingkampanjen hos Funded By Me har dels som syfte att få in kapital men den är också tänkt att engagera så många medlemmar som möjligt som kan agera som talespersoner för nätverket. Kristian Andersson säger:

– Det handlar om att alla medlemmar är med och skapar den här energin. Ju fler delägare vi är, desto mer kraft har vi.

Medlemmar bjuder bland annat in sina kontakter från LinkedIn, men även arbetskollegor, vänner och andra i deras egna nätverk. Kristian Andersson fortsätter:

– I min värld kan vi bli lika stora som Facebook och LinkedIn eller något annat nätverk online, dock har vi den här offlinebaserade, lokala förankringen. På sikt utvecklas vi mer och mer globalt, det byggs på allteftersom. Vi har en femårsvision om 5 miljoner medlemmar och 5000 grupper. Det är en hög målsättning, men fullt möjlig.

LunchIn får intresseanmälningar från fler och fler samarbetspartners i form av lunchrestauranger också. På vissa orter träffas än så länge sällskap på bara några få personer, medan det på andra orter kan var flera hundra. Det står var och en fritt att delta när man vill och har möjlighet. Det enda man betalar för är den egna lunchen. I dagsläget träffas ett tusental medlemmar varje vecka runtom i Sverige.

Per Eklöf avslutar:

– Personligen tycker jag att det är roligare att träffas och umgås i verkliga livet. Kroppsspråket och personligheten har betydelse och så får man möjlighet att känna dem på pulsen lite.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.