Företag vars omsättning av skattepliktiga varor och tjänster inom landet inte överstiger 30 000 kronor, exklusive mervärdesskatt, per beskattningsår ska under vissa förutsättningar vara befriade från att betala moms.

Konkurrenssituationen

Införande av regler om skattebefrielse för näringsverksamheter med omsättning under en viss nivå kan medföra att konkurrenssituationen mellan denna grupp av företag och andra företag förändras. Den som omfattas av skattebefrielsen behöver inte ta ut och redovisa moms vilket kan leda till att den företaget tar ut ett lägre pris av sina kunder vilket i så fall skulle kunna påverka konkurrenssituationen, uttrycker Regeringen.

Allt du behöver veta om moms kan du läsa HÄR

Det är dock en påverkan av marginell effekt, om en sådan påverkan överhuvudtaget kan anses värd att nämna, då omsättningsgränsen för lagförslagets tillämplighet sätts så lågt.

Kringgående av regeln

Erfarenheter från andra länder som har infört bestämmelser om skattebefrielse har visat att en del företag inrättar sin verksamhet för att kunna omfattas av bestämmelserna om skattebefrielse. Det kan t.ex. förekomma att företag lägger ner sin verksamhet när omsättningsgränsen uppnås och startar upp en ny verksamhet som bedrivs till omsättningsgränsen uppnås. Reglerna ska därför utformas så detta förhindras.

Förutsättningar för skattefriheten

Obs! De föreslagna bestämmelserna ska inte tolkas som att omsättning upp till 30 000 kronor inte omfattas av moms. Det är endast näringsverksamheter, vars omsättning under innevarande beskattningsår förväntas understiga omsättningsgränsen 30 000 kronor, som ska omfattas av bestämmelserna om skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning.

Dock är det inte bara förväntningen som spelar roll, utan omsättningen måste de facto hamna under 30 000 kr och detta för vart och ett av de två senaste beskattningsåren, enligt lagförslaget.

Importföretag undantas

Det är endast svenska företag som är verksamma inom landet som omfattas. Import och utländska företag som omsätter varor och tjänster inom landet omfattas inte.

Vem kommer i synnerhet beröras av förslaget?

De som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Även små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande träffas lätt av förslaget.

Men för företagare i allmänhet gäller att de som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir, kommer få det lättare att ta första steget att starta företag i och med att priset kan sättas lägre upp till en omsättning om 30 000 kr då ingen moms behöver tas ut så länge näringsverksamheten håller sig inom dessa intäktsramar.

Regeringen vågar inte öppna plånboken fullt ut för hobbyföretagaren

Att omsättningsgränsen måste ha följts under två beskattningsår framstår som snålt från Regeringen. Det slår tillbaka på regeln och har egentligen ingen positiv effekt på ”hobbyföretagare” att utvecklas. Det är en hämmande svångrem. Även om det bara handlar om moms.

Taggar:

2 kommentarer
2016-05-03 07:23
Det här är ju trams från början till slut.

Med den här beloppsbegränsningen har små företag i princip inget att vinna på att ansöka om momsbefrielse. Dessutom är det en rejäl bromskloss att man ska ha visat max 30 000 i omsättning de två föregående åren.

Istället kommer det här att verka hämmande för den företagare som ligger på gränsen och har möjlighet att öka omsättningen något. Det ger i förlängningen mindre skatteintäkter till staten.

I många EU-länder finns idag en beloppsgräns på 50 000 Euro. Varför inte följa EU-standarden istället för att skapa en egen light-version?
Se mer...
0
2016-05-03 06:45
Man ska alltid ha klart för sig att när en socialdemokratisk regering lägger förslag för att 'underlätta' för småföretag, så är det utan undantag bara till för att kunna säga att man gjort nåt. Syftet är sällan att verkligen göra nåt som ger effekt.

Vi har redan idag en momsbefrielse för alla som driver verksamhet som inte uppfyller självständighetskraven. Det kallas hobby och har ingen omsättningsgräns. Är omsättningen under 30 000 så kan man rimligen inte kalla det för en självständig verksamhet med vinstsyfte.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.