Energimarknadsinspektionen har nyligen beslutat om en dramatisk höjning av intäktsramarna för Sveriges elnätsbolag, vilket innebär att elkonsumenter och företag kan förvänta sig kraftigt ökade elnätsavgifter. För perioden 2024-2027 ökas intäktsramarna med 100 miljarder kronor till totalt cirka 326 miljarder kronor, en ökning med omkring 40 procent jämfört med föregående period, rapporterar TN.

Denna höjning har väckt stor ilska och frustration bland elkonsumenter och företagsledare. Kritiker anser att elnätsföretagen gynnas orimligt mycket av nuvarande lagstiftning, som ger dem monopolställning i sina geografiska områden. Detta leder till att konsumenterna saknar valmöjligheter och blir hårt drabbade av prisökningarna.

Bengt Ekenstierna, före detta chef inom energisektorn och nu styrelsemedlem i Statkraft AS, är en av de mest högljudda kritikerna. Han påpekar att politikerna inte vågar justera lagstiftningen, trots uppenbara brister, eftersom elbolagen hotar med att inte investera i nätinfrastrukturen. Han jämför situationen i Sverige med den i England, där en intresseorganisation aktivt arbetar för att hålla nätbolagen ansvariga och skydda konsumenterna.

”Det är en inkompetent utformad lagstiftning som tillåter ett sådant monopol att existera, och regeringen och Energimarknadsinspektionen verkar mer intresserade av att skydda elnätsbolagens intressen än att försvara konsumenternas,” uttrycker Ekenstierna i en skarp kommentar.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.