Kan dina ansiktsdrag spela roll för om du passar som chef och ledare? Ny forskning pekar på att det finns ett samband mellan ledare, främst inom idrott och näringslivet, och vilken typ av ansikte de har.

Det är slutsatsen av en studie av människors reaktioner på anonyma ansikten, som utförts av Dawn Eubanks, docent i beteendevetenskap, vid Warwick Business School.

I en serie experiment fick deltagare placera bilder på personer i kategorierna företagsledare, militärledare, idrottsledare och politiker. Personerna lyckades då framgångsrikt gissa vilken typ av ledare personen på bilden var. Politikernas ansikten skiljde dock ut sig. Där fanns inte ett lika tydligt mönster.

Man kan alltså ana att inom näringsliv, militär och sport, så har de som uppnår de högsta ledande positionerna gemensamma eller liknande ansiktsdrag som skiljer dem från ledare i andra områden.

”Forskningen tyder på att ledare kan ha fördelar av att ha attraktiva ansikten som speglar kompetens, men också från att ha ansiktsdrag som "passar" ett visst område.”

Resultaten kan ses som deprimerande när det gäller insatserna för att uppmuntra större mångfald i styrelserummen.”, skriver professor Dawn Eubanks.

Ett faktum var även att deltagarna kunde kategorisera dessa ledare trots att de var från ett annat land vilket tyder på att ansiktens stereotyper korsar nationella och kulturella gränser.

Att deltagarna inte kunde kategorisera politikerna så bra tyder på att politikerna inte har så unika eller urskiljbara ansiktsdrag som avslöjar deras ledarskapsområde.

Hela rapporten hittar du här.

Om detta beror på stereotyper och inlärda beteende eller om det är genetiskt programmerat är svårare att forska om. Studien sade heller ingenting om huruvida det finns någon garanti för att vara VD-material om man föds med ”rätt” typ av ansikte. Inte heller om man är uträknad, om man inte har de typiska ansiktsdragen. Bara att det verkar finnas ett mönster.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.