Undersökningen, som omfattar nästan alla regioner i landet, visar att även om förekomsten av dessa möjliggörare är begränsad, är fenomenet utbrett. Insiders används för att förmedla känslig information, bistå med logistik för smuggling, skapa legitima företagsfasader, tvätta pengar, eller påverka upphandling till förmån för ett visst företag.

Ett anmärkningsvärt fall som nämns i rapporten involverar en bankanställd med skulder till ett kriminellt nätverk, vilket illustrerar de komplexa metoderna som nätverken använder för att rekrytera och utnyttja individer inom olika yrkessektorer.

"Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden. Det förekommer dock att nätverket placerar möjliggörare direkt eller att dessa individer själva föreslår sin anställning på strategiskt viktiga positioner", säger Johanna Skinnari, utredare på Brå.

Rapporten lyfter också fram att vissa branscher är mer utsatta än andra, särskilt de där direktkontakt med kriminella aktörer är vanlig, hotnivån är hög, och lönen är prestationsbaserad.

Denna insikt kastar ljus över den allvarliga risken som möjliggörare innebär mot samhällets integritet och säkerhet, och understryker behovet av ökad medvetenhet och förebyggande åtgärder inom alla sektorer för att bekämpa denna form av kriminalitet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.