En nyligen publicerad undersökning av Fenergo, KYC in 2023, visar att 48% av de tillfrågade bankerna upplever kundförluster på grund av långsamma och ineffektiva onboarding-processer. Kostnaderna för KYC-granskningar har ökat med 17% sedan 2022, och granskningstiden för KYC-onboarding är nu elva dagar längre än föregående år. Det understryker behovet av omstrukturering och effektivisering av onboarding- och KYC-processer för att möta dagens digitala landskap, minska kostnader och minimera risken för kundförluster.

”Banker kämpar med att balansera efterlevnadskrav och erbjuda snabb och smidig onboarding för kunder. För att tackla utmaningarna och minska trösklarna krävs innovativa tekniska lösningar. Det är möjligt att omstrukturera processer för att uppfylla skärpta regelefterlevnadskrav och samtidigt säkerställa en positiv kundupplevelse och undvika förlorade affärsmöjligheter. Lösningen ligger i att automatisera och optimera processer,” säger Per Martín, Chief Revenue Officer på Roaring.

Banker står inför ökade krav från kunder, strängare efterlevnadskrav och hinder för nya kunder att teckna tjänster. Långsam och ineffektiv onboarding kan härledas till långa processer, överdrivet många steg och krav på för mycket information. För att uppfylla regelefterlevnad, särskilt inom AML och KYC, är automatisering av datainsamling och verifiering avgörande. Det blir en central del av svaret, vilket på sikt minimerar kostnaderna och möjliggör snabbare och smidigare onboarding-processer.

"Automatiserad datainsamling, som är bästa praxis för digital onboarding, undviker negativ påverkan på kundupplevelsen. Information som PEP-status, sanktionslistor, företagsinformation, firmateckningsrätt, verkliga huvudmän och mer kan i dag samlas in och kontrolleras automatiskt," säger Per Martín, Chief Revenue Officer på Roaring.

För att förbättra sin onboarding bör banker börja med att kartlägga hela kundresan och identifiera nödvändiga steg för en bra helhetsupplevelse samt vilken kundinformation som behövs. Det är viktigt att undersöka möjligheter att använda digitala tjänster för att automatisera och förenkla processen. Innan implementering är det klokt att testa och bevisa genomförbarhet, och godkännande från intressenter är avgörande. Vid användning av det nya systemet bör banker fokusera på de mest nödvändiga funktionerna först och utveckla successivt baserat på feedback och kundbehov.

”Det är viktigt att kontinuerligt underhålla och förbättra systemet för att anpassa det till förändrade krav och förväntningar. Regelbunden övervakning och uppdatering av kundinformation är nödvändigt för att undvika misstag och säkerställa korrekta uppgifter i företagets kundregister,” säger Per Martín, Chief Revenue Officer på Roaring.

”Nordnet är ett bra exempel. Genom att automatisera KYC och AML-processer har de moderniserat sin verksamhet och minskat kostnader. Konverteringsgraden för B2B-onboarding ökade med imponerande 50%. Resultaten talar för sig själva, en smidigare och bättre onboarding som placerar Nordnet i framkant inom digitala banktjänster,” säger Per Martín, Chief Revenue Officer på Roaring.

Effektiviserade onboarding-processer stärker bankernas konkurrenskraft och lojalitet på marknaden. Det blir inte bara en nödvändig investering utan även ett strategiskt sätt att möta dagens krav och framtidssäkra verksamheten genom förbättrad kundupplevelse.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.