Enligt Prowlys "The State of PR Technology 2023 använder närmare 70 procent av professionella inom PR  AI-applikationer på grund av snabbheten med idégenerering, narrativt skapande, forskning och mycket annat. Det ser helt enkelt lovande ut att kunna effektivisera kommunikation genom att göra den "kraftfullare" med hjälp av algoritmer. Utan tvekan har AI potentialen att förbättra vår kapacitet när det handlar om att snabbt författa strategiska meddelanden och anpassa uppsökande verksamhet. 

Mitt i allt teknikflöde finns det vissa avvägningar att göra. En av de viktigaste frågeställningarna kretsar kring om vi riskerar att förlora en del av den mänskliga kopplingen när fördelarna och effektiviteten med AI-applikationer överglänser de mänskliga faktorerna. Kommer AI att kunna förstå känslor och känna empati? Det är just där skon klämmer och det är därför viktigt att försöka hitta en balans mellan artificiell intelligens och empati. En fördel med AI är att vinna tid och bli mer effektiv, vilket minskar stress, men man bör ändå inte glömma bort att det rör sig om maskinella beslut och inte mänskliga - därav är det viktigt att hitta en balans i användandet av AI.

Är vägen mot ett mänskligare AI möjlig?

Empati är ju den kanal genom vilken vi förstår och engagerar oss i vår omgivning - en av de viktigaste mänskliga egenskaperna. Sedan ett decennium har sociologer, psykologer och marknadsförare brottats med frågan om hur mycket empati som kommer att gå förlorad i en AI-styrd värld, där komplexa mänskliga upplevelser och känslor ersätts med analyser och algoritmer. Medan AI optimerar processer och effektiviserar verksamheter, saknas den förmågan att förstå nyanserade mänskliga uttryck – de subtila signalerna, de outtalade känslorna, den kontextuella förståelsen – som är avgörande för de övertygande mekanismerna i kommunikation och marknadsföring.

Sanningen är att genom AI-applikationer står marknadsförare både inför utmaningar och möjligheter. Nästa steg blir att utveckla algoritmer som kan tolka nyanserna i mänskliga känslor och uttryck. Trots allt måste en marknadsförare kunna förstå och avläsa känslor och olika uttryck för motivation för att kunna vara relevant och övertygande i sin roll. Det finns ingen exakt lösning men vägen mot en finjustering i balansen mellan effektivitet och empati är ett viktigt riktmärke. Det handlar om att främja en AI-kultur med större kapacitet för känslomässiga kopplingar och förståelse för uttryck med undertoningar för att AI ska kunna hjälpa till att skapa resonerande storytelling. Att integrera AI borde kunna lyfta fram den mänskliga aspekten i kommunikation - inte ersätta den.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.