Samtidigt som elektrifieringen är i full gång utvecklas elmarknaden på olika sätt; allt fler installerar solceller och andra förnybara energikällor. Förändringsprocessen ställer nya krav på att elnätet ska kunna tåla snabba energitoppar och -dippar.

– Det finns en väldigt stor flexibilitetspotential i framtidens elbilar. En stor del kan man få ut genom smart styrning av laddning men med V2G ökar potentialen ytterligare. Det kräver dock bra affärsmodeller och det kan bli svårt för personer utan en egen laddstation att delta, säger David Steen, forskare på Chalmers, som har varit med och utfört studien.

Publika fordon kan användas som energidepå

Samverkansprojektet PEPP undersöker hur fordon i publik miljö kan användas som energilager för att balansera elnäten genom dubbelriktad laddning. Projektet sker inom initiativet Gothenburg Green City Zone.

Hans forskningsteam har byggt upp en simuleringsmodell som kan undersöka hur mycket det finns att tjäna på att närvara på olika energimarknader och styra sin laddning för att kunna göra det gynnsamt för privatpersoner att ansluta sin elbil, samtidigt som elnätsoperatörernas arbete främjas.

Elbilar som energilager kan bli väldigt gynnsamt ekonomiskt

I två kommande tester ska projektet utforska hur V2G (vehicle to grid) kan nyttjas, men redan nu visar preliminära resultat att det kan bli en bra affär för såväl privatpersoner som företag och nätägare att låta elbilarnas batterier bidra till elnätet.

– I ett scenario där ägaren använder sin bil som energilager för att både sälja el och bidra till frekvensreglering så ser vi att det kan bli väldigt gynnsamt ekonomiskt. Men det beror också på vilken typ av frekvensbalansering man bidrar till och hur ersättningsnivåerna kommer att se ut framöver, säger David Steen.

Kapa effekttoppar och balansera spänningstoppar

De främsta nyttorna för elnätet med V2G är att kunna ta bort lokala hinder i elnätet, att använda batterierna för att kapa effekttoppar och att väga upp spänningsvariationer som kan uppkomma när exempelvis många solceller finns lokalt.

– Jag är glad att vi tillsammans i Göteborg kan testa olika pusselbitar som behövs i omställningen till ett mer hållbart energi- och transportsystem och att vi kan göra det i verkliga miljöer i staden. Elbilars batterier kan bli en viktig resurs i det lokala elnätet för att kunna ta emot varierande kraft från vind och sol, och hushålla bättre med effekt, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Göteborg Green City Zone.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2024-03-11 05:06
elbilar vem vill ha sånt ?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.