Här är sammanfattningen från The Economist branschlista.

Affärsvärlden

Geopolitik kommer att vara viktigt 2024. Det kommer att finnas spänningar mellan USA och Kina, och krig i Ukraina och Gaza. Inflationen kommer att minska, och räntorna stabiliseras. Problem med försörjningskedjan kommer att förbättras, och råvarupriserna kommer att minska. Dock kommer den globala BNP:n endast att växa med 2,2%, med långsam tillväxt i rika länder. Utvecklingsekonomier kommer att klara sig bättre, men Kina kommer att förlora företagsinvesteringar till konkurrenter. Företag kommer att behöva följa nya miljöregler och en global minimi skattesats kan införas.

Bilindustrin

Bilindustrin kommer att vara långsam 2024. Försäljningen kommer inte att nå före-pandemiska nivåer, med endast en 3% ökning av nya bilar och en 1% ökning av kommersiella fordon jämfört med 2023. Dieselbilar kommer att begränsas i fler lågutsläppszoner, franska städer kommer att förbjuda dem. Dock kommer elbilar (EVs) att fortsätta att öka i popularitet. Omkring 25% av nya bilar kommer att vara laddbara EVs, med över hälften sålda i Kina. EV-marknaden är fortfarande inte lönsam och är beroende av statligt stöd. Konkurrensen om investeringar i EV och batteriproduktion kommer att öka mellan Amerika, Kina, Japan och EU.

Försvarsindustrin

Ukraina är i krig och spänningarna mellan USA och Kina ökar. Detta innebär att länder kommer att öka sina militära utgifter. Omkring en tredjedel av NATO-länderna kommer att nå målet att spendera 2% av sin BNP på försvar - en present till NATO:s 75-årsdag. Finland, en ny NATO-medlem, kommer att nå detta mål. Storbritannien och Polen kommer också att uppfylla målet, men Frankrike kommer att missa det. Sverige, kanske en annan ny NATO-medlem, kommer inte att uppfylla målet. Amerika, världens största försvarsutgifter, kommer att spendera runt 886 miljarder dollar. Rädslan för Kina kommer att öka försvarsutgifterna i Asien.

Energimarknaden

Användningen av förnybar energi kommer att öka med 11% till ett nytt rekord, men fossila bränslen kommer fortfarande att möta cirka 80% av energibehovet 2024. Oljekonsumtionen kommer att växa med 1% när ekonomierna återhämtar sig. Oljepriserna kommer att förbli under 85 dollar per fat på grund av ökad oljeproduktion i Saudiarabien och Amerika. Användningen av kol och gas kommer att öka. Asien kommer att fortsätta efterfråga kol trots investerarnas oro.

Användningen av vind- och solkraft kommer att fördubblas från 2019 på grund av Inflation Reduction Act och rePowereu-planen i Amerika. Produktionen av förnybar energi kommer att bli billigare men förbli 10-15% högre än 2020. Kärnkraft och förnybara källor kommer att stå för mindre än 20% av den totala energiproduktionen.

Finansiella tjänster

Räntorna kommer att sluta stiga 2024, vilket leder till att bankernas vinster minskar. Amerikanska banker kommer att påverkas av lägre nettointäkter och förluster från kommersiella fastigheter. EU-banker kommer att ha färre dåliga lån och förlita sig mindre på centralbanker genom att emittera skuld. Asiatiska banker kommer att se mer tillväxt på grund av Kinas stöd för sin fastighetsmarknad. Banker kommer att ha färre fysiska filialer och uttagsautomater på grund av ökad digital bankverksamhet. EU-banker kan överväga att använda stablecoins.

Mat och jordbruk

Det förutspås att jordbrukspriserna kommer att minska 2024 på grund av lägre bränsle- och gödselpriser och goda skördar. Det finns dock risker för denna prognos och den globala livsmedelsförsörjningen. Krig och dåligt väder kan orsaka hunger för över 345 miljoner människor. Osäkerhet i Svarta Havets livsmedelsbälte på grund av en rysk blockad av Ukrainas spannmålsexporter kan skada den globala försörjningen. El Niño-fenomenet kommer att orsaka oförutsägbart väder som kan kosta världsekonomin 3 biljoner dollar och minska skördeavkastningen i Afrika, Asien och Centralamerika. Även om El Niño avslutas i mitten av 2024, utgör det fortfarande ett hot. Regeringar kommer att svara på sådana problem med subventioner och prisregleringar.

Infrastruktur

Amerikas infrastrukturutgifter, mätt som bruttoinvesteringar, kommer endast att öka med mindre än 1% i reala termer 2024, medan de globalt kommer att öka med 2,7%. Detta innebär att klyftan mellan Amerikas infrastrukturutgifter och dess behov kommer att nå 2,6 biljoner dollar under nästa årtionde, eller 260 miljarder dollar årligen. Asiens klyfta är större, på 459 miljarder dollar årligen, inom en global total på 3 biljoner dollar. Dock kommer Asiens bruttoinvesteringar att öka med 4% 2024, med bara Indonesien som tilldelar 28 miljarder dollar för en ny huvudstad. Kina kommer att fokusera på digital infrastruktur och avfallshantering. Tyskland kommer att leda Europeiska unionens 1% investeringstillväxt genom att investera 61 miljarder dollar i grön infrastruktur.

Informationsteknik - IT

Globala IT-utgifter förväntas öka med nästan 9% 2024, särskilt inom hårdvara. Persondatorleveranser kommer att studsa tillbaka till 261 miljoner, vilket fortfarande är mindre än 2019. Artificiell intelligens (AI) förväntas vara en populär teknik för företag att förbättra produktiviteten, minska utgifter och mildra risker. Dock kanske AI inte genererar så mycket intäkter som förväntat. Digital Markets Act kommer ytterligare att befästa EU:s ställning som den främsta globala teknikregulatorn 2024.

Media och underhållning

De globala reklamintäkterna förväntas öka med nästan 5% 2024 till 762,5 miljarder dollar, enligt mediejätten Dentsu. Detta tack vare evenemang som det amerikanska presidentvalet, Paris-OS och fotbolls-EM 2024. Nästan hälften av dessa utgifter kommer att vara på digital reklam. Återförsäljare säljer också platser för elektroniska annonser i sina butiker och på sina webbplatser för att kompensera för en inbromsning i konsumentutgifterna. Eftersom digitala annonser ökar kommer oro för integritet att intensifieras. AI-genererat innehåll kommer också att oroa Hollywood.

Gruvnäringen

Även om jordbrukspriserna kommer att sjunka 2024, kommer metallpriserna att öka. Koppar kommer att bli dyrare på grund av efterfrågan på elektriska kablar och batterier. Asiatiska byggföretag och biltillverkare kommer att driva upp priset på aluminium. Stålpriserna kommer att stiga, men fortfarande vara lägre än sin topp 2021 med 36%. Investerare kommer att vända sig till guld och platina som säkra hamnar, och räntehöjningar kommer att sakta ner.

Vissa metaller kommer inte att glöda. Vissa priser kan gå ner för följande: nickel, zink, bly, litium och kol. Stål- och aluminiumproducenter kommer att möta nya avgifter enligt EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Europa och Amerika kommer att försöka stoppa Kina från att dominera bearbetningen av kritiska mineraler som behövs för ren energi.

Fastighetsmarknaden

Investerare i kommersiella fastigheter kommer att möta utmaningar 2024 på grund av höga räntor, utgående hyresavtal och förändringar i arbetsmönster, vilket kommer att minska efterfrågan. En femtedel av de amerikanska kontoren kommer att vara tomma. Kanadas kontorsledighet kommer att stiga till 15%, medan EU kommer att uppleva bara en 8% ledighet på grund av mindre hybridarbete. Kinas fastighetsmarknad kommer att förbli instabil, trots statligt stöd, och resten av Asien kommer att se en långsam återhämtning.

Vissa områden kommer att se en inbromsning i tillgången, vilket kommer att stödja priserna när projekt försenas eller avbryts. Byggnader med gröna funktioner kommer att vara mer populära. Lager och fabriksbehov kommer att återhämta sig, och fastigheter inom hälsovård och datacenter kommer att efterfrågas.

Detaljhandeln

Detaljhandelsförsäljningen kommer att öka med 2% i reala termer, vilket är dubbelt så snabbt som 2023. Dock kommer höga räntor, minskade hushållsbesparingar och ökade kreditkortsskulder att påverka konsumenterna. Som ett resultat kommer de västerländska detaljhandelsmarknaderna att vara svaga igen. Storbritannien och Tyskland kommer att ta tid att återhämta sig efter två år av kontraktion, och Amerika kommer att ha ännu ett trögt år. Även Kina, världens näst största detaljhandelsmarknad, kommer endast att växa med 4%, jämfört med ett genomsnitt på 7% före covid.

Sport

Paris kommer att vara värd för OS 2024, hundra år sedan sina senaste spel. Breakdancing och surfing kommer att göra sina olympiska debuter. Andra sportevenemang, som fotbolls-EM 2024 och de afrikanska spelen, kommer också att äga rum. Kvinnors evenemang, som Le Tour de France Femmes, kommer att få mer uppmärksamhet. Amerika kommer att hålla sitt första cricket-VM - t20 för män; Bangladesh kommer att vara värd för kvinnornas version.

Telekommunikation

Till 2024 kommer 5G att vara den främsta mobila tekniken i Kina, enligt GSMA. Dock kommer endast 20% av världen att ha antagit 5G vid den tiden. Ericsson förutspår att en fjärdedel av befolkningen fortfarande kommer att sakna mobil bredbandsåtkomst 2024. Elon Musks Starlink-tjänst syftar till att förbättra internetåtkomsten i Indonesien genom att utöka täckningen, medan Jeff Bezos Project Kuiper planerar att lansera kommersiella satelliter i rymden samma år. Kina, EU och Ryssland planerar också att skjuta upp sina egna satelliter. Den globala smartphonemarknaden kan förbättras med ökad internetanslutning, och Transsion förväntas bryta sig in bland de fem bästa smartphonetillverkarna tillsammans med Samsung och Apple.

Resor och turism

Resebranschen vill ha bättre tider 2024 utan för mycket värme. Fler barnfria resenärer kommer att undvika sommarresor för att förhindra skogsbränder och extrem värme. Flygbolagen kommer att anpassa sina tidtabeller därefter. Ankomsterna av internationell turism kommer att öka till nästan 2019 års nivåer och nå 1,8 miljarder. Kinesiska resenärer är dock fortfarande försiktiga på grund av geopolitiska och ekonomiska problem i många delar av världen.

Flygbolag kommer att förse flygbolagen med ett skyhögt antal nya plan – bland dem en Airbus som kan flyga 8 700 km non-stop. Air New Zealand kommer att erbjuda sömnkapsel i ekonomiklass. Resenärer som söker något nytt kan besöka världens högsta hotell i Dubai, eller ett 3D-printat hotell i Texas. Ändå kommer högre priser att sänka hotellbeläggningen.

Se även: 10 affärs- och ekonomitrender för 2024


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.