Förändringarna i Lagen om Anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas från den 1 oktober. Detta har ändrats:

  • Ändring av regler vid uppsägning av arbetstagare på grund av personliga skäl
  • Vid tvist gällande ogiltigförklarande av uppsägning behöver du som arbetsgivare inte betala ut lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen behöver du dock betala lön även för tiden då tvisten pågick. 
  • Turordningsreglerna (”sist in först ut”) uppdateras så att arbetsgivaren får göra undantag för tre arbetstagare med särskild betydelse för verksamheten.
  • Anställningsformen allmän visstidsanställning försvinner och ersätts av särskild visstidsanställning.
  • Vid inhyrning av arbetstagare via bemanningsföretag ska arbetstagaren erbjudas tillsvidareanställning om de arbetat sammanlagt minst 24 månader under en 36-månadersperiod. Om arbetstagaren tackar nej fortsätter inhyrningen utan ny 24-månadersperiod.
  • Nya regler för omorganisation minskar möjligheten till hyvling (erbjudande om anställning med omreglerad sysselsättningsgrad)
  • Alla anställningar anses vara heltid om inte annat avtalats.

Mer läsning:
Verksamt.se: Viktig lagändring för dig som har anställda

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.