På 1960-talet var internet inte riktigt ett välformerat koncept, än mindre en viktig del av marknadsföring och annonsering. Mycket har förändrats i världen och människor är mycket annorlunda än de var för sex decennier sedan, eller hur?

För att kunna svara på den frågan måste vi ta ett steg tillbaka från marknadsföringskanaler och taktik. Låt oss ta en fördjupad titt på idéerna bakom termen ”marknadsföringsmix” och se vilken roll de 4 P:na spelar i dagens värld av digital marknadsföring.

Vad betyder “Marknadsföringsmix”?

Begreppet ”marknadsföringsmix” inspirerades ursprungligen av James Culliton, som beskrev marknadschefen som en ”mix av ingredienser” redan på 1940-talet. Men termen fick inte riktigt fäste förrän Neil Borden publicerade en artikel med titeln “The Concept of the Marketing Mix” 1964.

I sin artikel talade Borden om alla typer av “ingredienser” som krävs i en bra marknadsföringsstrategi: produkt, planering, pris, branding, distribution, display, förpackning, reklam, kampanjer, personlig försäljning etc. Men medan han hade starka idéer var de också lite svåra att hålla reda på.

Så precis som marknadsförare vanligtvis gör, samlade E. Jerome McCarthy så småningom ihop alla dessa ingredienser i fyra kategorier som är lätta att komma ihåg: de 4 P:na.

Vi ska fördjupa oss mer på 4 p-metoden men låt oss först gå tillbaka till marknadsföringsmixen innan vi går vidare. 

Enkelt uttryckt är ”marknadsföringsmixen” ett begrepp som marknadsförare använder för att beskriva hur de 4 P:na  – produkt, pris, påverkan och plats – bör blandas ihop för att skapa en effektiv marknadsföringsstrategi.

Den specifika mixen kommer att variera från företag till företag, men den underliggande principen är densamma: om din marknadsföringsmix inte inkluderar de rätta förhållandena för alla 4 P:na kommer företag inte att vara särskilt framgångsrikt.

De fyra P:na i marknadsföring

Så vilka är alla dessa viktiga P:na? Hur utspelar de sig i din marknadsföringsstrategi? Och gäller de fortfarande idag?

Medan det exakta antalet P har ökat och minskat under åren, är idén bakom de 4 P:na ganska enkel. Om du vet hur du ska hantera varje P, bör du kunna sätta ihop en fungerande marknadsföringsstrategi.

Med allt detta i åtanke, låt oss titta på var och en av dessa P:na och se om / hur de tillämpas i digital marknadsföring.

Produkt

All marknadsföring börjar med produkten. Naturligtvis gäller detta inte bara detaljhandeln. Här kan produkt betyda allt du försöker sälja, från fysiska produkter till tjänster och mjukvarulösningar.

Poängen är att du måste ha en produkt som löser ett problem för dina kunder.

När du känner dig säker på din produkt och din målmarknad måste du ta reda på hur du effektivt kan kommunicera nyttan till dina kunder. Det räcker inte att bara ha en bra produkt. För att lyckas med marknadsföring måste du kunna övertyga dina kunder om att du har en bra produkt – en som de vill köpa.

Dessa principer är lika sanna idag som för sextio år sedan. Dåliga produkter – eller dåligt marknadsförda produkter – kommer inte att sälja bra … åtminstone inte länge. Det är sant oavsett om du marknadsför det på nätet eller på ett gatuhörn.

Utmaningen med digital marknadsföring är att din produkt måste konkurrera med en mycket större marknad än vad produkter historiskt sett har gjort. Tidigare, om du var den enda barberaren i stan, var du det enda alternativet. Idag kan vi hitta alla typer av alternativa produkter för att tillgodose våra behov, så din produkt måste verkligen sticka ut för att ditt företag ska lyckas.

Pris

Priset är lika enkelt som det låter. Om din produkt har ett bra pris är det mer sannolikt att folk köper den. Om den prissätts dåligt – eller om ingen förstår värdet av produkten – är det inte troligt att någon kommer köpa den.

Det finns många faktorer som avgör rätt pris för din produkt. Först och främst är det uppfattat värde. Som nämnts ovan måste potentiella kunder tycka att din produkt är värd lika mycket (eller mer) än de betalar.

Ta till exempel Apple-produkter. Från en strikt teknisk synvinkel kan du få en bärbar dator som fungerar lika väl som en avancerad MacBook för ett mycket lägre pris. Dock har Apple lyckats koppla mycket icke-tekniskt värde till sina produkter (Apples ekosystem, design, användarvänlighet osv.). Därför är deras kunder mer benägna att betala mycket mer för en Apple-produkt än de skulle för alla andra produkter.

Utöver det uppfattade värdet har du varukostnader, distributionsavgifter, omkostnader och mer som direkt påverkar prisbilden. För att effektivt sälja din produkt måste du hitta ett sätt att balansera det upplevda värdet på din produkt med de faktiska kostnaderna för att sälja den.

Prissättning är ännu viktigare i en värld med digital marknadsföring. Tack vare internet kan vi ofta hitta liknande produkter eller tjänster med olika priser, så det är viktigt att identifiera och sätta ett pris som är rimligt för dina kunder.

Annars kommer de att köpa från en konkurrent i stället.

Påverkan

Påverkan är det P som de flesta företag tenderar att fokusera på. Påverkan täcker alla marknadsföringskanaler och taktiker som du använder för att sälja dina produkter.

Idag har marknadsförare fler annonseringsalternativ än någonsin tidigare. Förutom konventionella marknadsföringskanaler som skyltar, TV, radio, direktreklam etc. finns det massor av digitala marknadsföringskanaler att tänka på (sökannonser, marknadsföring på sociala medier, e-postmarknadsföring, podcasts, influensers etc.).

Med alla dessa nya kanaler är det viktigare än någonsin att identifiera rätt marknadsföringsstrategi för ditt företag. Många företag tror felaktigt att detta betyder att de måste investera i så många marknadsföringsstrategier som möjligt, faktum är att effektiv marknadsföring handlar mer om att identifiera rätt marknadsföringskanaler än om att ha tillgång till alla kanaler.

Utgå alltid från din önskade målgrupp, gör en undersökning först och sedan testar du resultatet med en rad olika metoder för att avgöra var din produkt får bäst utfall.

Plats

Idag tenderar de flesta marknadsförarna att tänka på digitala annonsplaceringar när de hör orden “plats” eller “placering”. Det är displayannonsering, Facebook annonsering, sökannonsering, etc.

Men det är inte det som detta P faktiskt hänvisar till.

I stället hänvisar plats till distribution eller hur din produkt kommer att tillhandahållas till din kund. Av alla P:na är det den här som har förändrats mest av internet.

Tidigare var distributionsnätverk kärnan i de mest framgångsrika företagen. Folk gjorde främst inköp från lokala butiker eller tjänster från lokalbefolkningen. Men nu köper de flesta varor och tjänster från platser som de kanske aldrig besöker personligen.

Detta är viktigt eftersom hur kunden får din produkt spelar en viktig roll i hur du marknadsför den. Om ditt företag levererar till hela världen eller erbjuder tjänster över hela landet är lokal marknadsföring inte ett alternativ. Däremot, eftersom människor utsätts för så mycket icke-lokal reklam, kan en effektiv lokal annonsstrategi vara anmärkningsvärt effektiv för företag med lokal närvaro.

Se även: Hur du får fler följare på Instagram: 9 pålitliga sätt att öka din målgrupp

Där marknadsföringsmixen inte räcker till

Nu när vi har pratat om de fyra P:na och hur de tillämpas i marknadsföring på nätet är det dags att prata om några av de utmaningar som marknadsförare står inför som deras 60-tals kollegor aldrig behövde ta itu med.

Marknadsföra tjänster

Även om 4 P-metoden kan användas för tjänster, var den främst utformad för att marknadsföra varor. Detta blir ännu mer komplicerat när tjänster erbjuds online, där kunder kanske aldrig direkt interagerar med sin tjänsteleverantör.

Högre krav på förtroende.

På nätet är det ganska enkelt att manipulera innehållet. En vuxen person kan låtsas vara en tonåring och ett ”svenskt” IT-bolag kan vara ett indiskt företag i förklädnad.

Det finns ofta inget sätt att veta hur kvalificerad eller pålitlig en tjänsteleverantör är vilket gör att många kunder är försiktiga med digitala tjänster. För att redogöra för dessa utmaningar har vissa föreslagit att lägga till några extra P i marknadsföringsmixen:

  • Poäng, eller någon form av bevis på att en tjänst utfördes.
  • Personal eller de anställda som faktiskt tillhandahåller tjänsten.
  • Processer eller metoder och rutiner som ditt företag använder för att säkerställa att dina tjänster tillhandahålls på ett effektivt sätt.

Oavsett om du väljer att integrera dessa P:na i din marknadsföringsstrategi, är det viktigt att ha dessa delar i åtanke när du utvecklar din plan. Om dina kunder inte känner sig trygga i ditt arbete, din personal och dina processer kommer de att ha det mycket svårare för att köpa dina tjänster.

Kundfokus

En annan utmaning med digital marknadsföring är brist på kundfokus. Redan innan internet tog över världen hävdade Robert F. Lauterborn att 4P-modellen hade brister i kundfokuset. Modellen är helt enkelt för produktcentrerad.

Genom att distansera företag från sina faktiska kunder har internet bara förvärrat detta.

Som företag är det lätt att fokusera på produkter, priser, marknadsföringsstrategier och distributionsnätverk och glömma de kunder som får allt att fungera. Detta kan leda till beslut som ser bra ut på papper men som inte fungerar i den verkliga världen.

I en lokal verksamhet har du dagliga interaktioner med kunder för att kompensera detta. Online kan marknadsförare och företagare sällan – om någonsin – interagera direkt med kunder.  Avståndet kan göra det mycket svårt att förstå kunder och deras behov – ett problem alla företag måste undvika.

För att motverka detta måste marknadsförare anta en kundkänsla. Med andra ord måste företag bygga upp sina marknadsföringsstrategier och taktik kring sina kunders behov snarare än tvärtom.

Kampanjfixering

Digital marknadsföring är så enkelt att många marknadsförare blir fixerade vid marknadsföring (påverkan) … och nästan ignorera resten av P:na. Detta är ett problem, eftersom en felaktigt balanserad marknadsföringsmix leder till misslyckad marknadsföring.

Som nämnts tidigare, oavsett hur bra din marknadsföringsstrategi är, om din produkt är dålig eller inte uppfyller ett verkligt marknadsbehov kommer du inte att nå så långt. På samma sätt är det svårt att effektivt marknadsföra en felaktigt prissatt produkt eller en produkt med en dålig distributionsstrategi.

Poängen här är att även om internet har gjort annonsering tillgängligt för världen otroligt lätt, så måste du ändå arbeta med alla P:na, annars arbetar du bara med en liten del av en marknadsföringsstrategi. För att lyckas online eller offline behöver du en bra marknadsföringsmix – inte den senaste marknadsföringstaktiken.

Slutsats

Så, gäller termen “marknadsföringsmix” fortfarande idag? Absolut … förutsatt att du förstår de 4 P:na och hur du anpassar dem.

Även om sätten vi använder produkter, pris, påverkan och plats för att sälja produkter kan vara annorlunda än de var i Don Drapers värld, kommer de alltid att vara en viktig del av en bra marknadsföringsstrategi. Den enda frågan är, vad är din marknadsföringsmix?

Läs vidare: Content marketing - komplett strategi i sju steg

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.