Världen behöver fler ledare som vill leda. Politiska ledare, företagsledare och ideella ledare. Män och kvinnor. Gamla och unga. Olika kulturer. Olika religioner. Olika övertygelser. Människor som både vill och kan leda. Människor som vågar ha visioner. Människor som tar ansvar och delar ut ansvar.

Människor som är engagerade i uppgiften och i andra människor. Människor som har tillit och vågar släppa taget. Människor som andra vill följa. Följa för att det är utvecklande, lärande och givande. Följa för att senare själv kanske axla ett ansvar som ledare. Ledare för sig själva och ledare för andra. Ledare med omtanke med också ledare med eftertänksamhet: tänk om.

Chef är något du gör. Ledare är något du är.

Vi behöver inte fler chefer och ledare som skapar blinda följare för att man som medarbetare känner att man måste eller för att inga andra alternativ finns. Vi behöver inte ledare som är ledare för egen makt, kontroll och vinning. Vi behöver inte ledare som när de antagit (eller självpåtaget axlat) rollen krampaktigt håller sig kvar till vilket pris som helst. Vi behöver inte ledare som redan bestämt sig och har sin världsbild klar utan öppenhet, dialog och lyssnande.

Att vara ledare är ett förtroende som förpliktigar. Det handlar inte om att inta en position, det handlar om att utveckla relationer. Relationen till sig själv och relationen till andra. När vi ser till ungdomars önskningar idag ser jag till min fasa att många vill vara med och bestämma, men färre vill vara chefer. Vi behöver fler ledare som också kan och vill vara chefer.

Chef kan du vara i olika perioder och sammanhang. Ledare kan du vara i hela livet.

Det måste vara också möjligt att kunna växla mellan olika uppdrag i arbetslivet; ledare, medarbetare, specialist, självanställd, anställd, chef. Olika perioder i livet kräver olika saker av oss som människor. Olika upplevelser ger berikande erfarenheter och nya perspektiv. Olika personligheter och beteenden krävs för framgång.

Alla spelar roll och tillsammans kan vi göra skillnad

Alla vill inte vara ledare, vilket vi behöver respektera och hantera. För att få högre lön och bättre förmåner ska man inte behöva ta en chefsroll för att det ska bli legitimt med den högre ersättningen. Det är alltför många som idag av smicker ändå säger ja till rollen och sedan direkt förväntas axla rollen och leverera. Helst kanske också som tidigare chef gjort för att inte skapa alltför stor förvirring och förändring i organisationen. Det räcker inte med att gå kursen ”Ny som chef” för att gå in i rollen och leda fullt ut. Min erfarenhet är att det är alltför vanligt med chefer som svaga följare. Bleka kopior av tidigare chefer har skapats, istället för en ny ledare. Jag hävdar också att det är inte är självklart att du alltid ska anställa chefer som tidigare varit chefer. Kanske gör du i så fall detta för att du inte är tillräckligt modig att satsa på en kommande stjärna, ny talang eller någon som arbetat med något helt annat.

Vi behöver fler starka ledare för en ny tid. Starka ledare är modiga ledare som vågar stå upp mot kortsiktighet, mygel och tillfälliga nycker. De är uttrycksfulla ledare som har starka visioner och hög egen standard och inte vänder kappan efter vinden. De är levande inspiratörer präglade av positivism, passion och pondus. Närvarande talangjägare som ser bakom fasaden, uppskattar individen och återkopplar goda prestationer, inte bara belönar resultat.

Starka ledare är coacher som lägger örat mot spåret, lyssnar, ställer relevanta frågor och förmedlar en tydlig målbild. Starka ledare är positiva förebilder och ledare för framtiden. Avskräckande exempel har vi tretton på dussinet. Leta istället de goda förebilderna med egna goda vanor. Bästa sättet är att börja med dig själv – och varför inte nu.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.