Enkelt uttryckt kan man säga att det finns två inriktningar att välja mellan när man arbetar med riskanalys. Kvalitativ eller kvantitativ riskanalys.

Den kvantitativa riskanalysen kräver ett statistiskt säkerställt sifferunderlag. Med hjälp av matematiska formler kan man sedan, med detta statistiska sifferunderlag, beräkna sannolikheten av att en specifik risk ska bli verklighet och konsekvenserna av om den blir det.

Ett vedertaget begrepp för kvantitativ riskanalys inom finansvärlden är VaR, Value at Risk. VaR är ett finansiellt begrepp för att få fram risknivån vid en investering.

Den matematiska formeln ser i sin enklaste form ut så här:

VaR= δ*C*√t*SEK

Formeln innehåller storleken på det riskerade beloppet hos en investering multiplicerad med maximal värdeminskning, sannolikhet och tidsperiod. Resultatet, riskvärdet, används sedan av investerare för att bedöma risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar.

Se även: En tumregel när du investerar

Nu är det inte min avsikt att djuploda i kvantitativa riskformler. Däremot ska jag resonera lite grann kring de vanskligheter vi allt för ofta ger oss in i när vi börjar att laborera med siffror vid arbetet med kvalitativ riskanalys. Det vill säga när vi ska göra riskanalyser utan tillgång till statistiskt säkerställd information.

Kvalitativ analys handlar ju om att tolka insamlad information om risker och värdera dessa i sannolikhet och verkan för att beslutsfattare ska få ett bra beslutsunderlag. Analysen sker oftast i samband med organiserade gruppdiskussioner som kan kompletteras med enkäter.

För att kunna organisera och styra diskussionerna används ofta den så kallade riskmatrisen där ett framdiskuterat värde för sannolikhet, oftast 1–5, multipliceras med dito värde för riskens påverkan, oftast 1–5.

Antag då att vi gör en riskanalys av familjens semestervistelse på Pite havsbad i Norrbotten.

Sannolikheten att bli biten av myggor torde då sättas till 5, mycket hög. Påverkan får siffran 1, mycket låg. Riskvärdet blir, 5*1=5.

Sannolikheten att under vistelsen på havsbadet bli attackerad av ett lejon som rymt från en närbelägen cirkus måste nog sättas till 1, mycket låg. Påverkan om risken blir verklighet får siffran 5, mycket hög. Riskvärdet blir, 1*5=5.

Trots att båda riskerna fick samma riskvärde är jag säker på att olika typer av myggmedel och myggnät finns med i familjens bagage. Däremot finns nog med all rätt inget med i packningen som kan reducera risken för en lejonattack.

Vid bedömning av kvalitativ risk kan det därför vara lämpligt att släppa fokuseringen på siffror och istället diskutera ett varv om riskerna är av karaktären mygga eller lejon.

Och utifrån resultatet av dessa diskussioner fatta beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Mer av Christer: Risk management – ett hot mot verksamheten

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.