Efter ett par år som chef är det lätt att framgången stiger dig åt huvudet, den kan få dig att betrakta dig själv som lite bättre än alla andra. Kom ihåg att du inte är någon övermänniska, även om du är uppskattad chef. En avgörande framgångsfaktor för alla chefer är att värna om och behålla sin ödmjukhet, annars riskerar du att underminera medarbetarnas förtroende för dig som ledare.

– Att få mycket bekräftelse för den insats man gör som chef och att omges med människor som är måna om att du har ett gott öga till dem påverkar ofta din egen självbild och ödmjukheten inför omgivningen. Om du känner på dig att du håller på att förlora ditt ödmjuka förhållningssätt är det hög tid att dra i handbromsen, säger Kelly Odell, föreläsare och utbildare inom ledarskap och förändring och författare till Mänskligt ledarskap-10 budord för den (o)fullständige ledaren.

Han påminner om att ingen människa är tillräckligt kompetent för att klara sig utan andra människors hjälp och synpunkter. Om du bara litar till din egen förträfflighet kan du räkna med att så småningom krascha i din chefsroll, det är en säker väg mot misslyckande.

Ödmjukhet bör inte förväxlas med jantelagen

– En chef måste kunna lita till andras kompetens och vara tillräckligt ödmjuk för att be om hjälp när det behövs. Ytterligare en viktig ingrediens i ödmjukheten är att ta sig tid till att verkligen lyssna aktivt på vad andra människor har att säga, även om du inte håller med dem så är det farligt att vara så övertygad om förträffligheten i dina egna åsikter att du inte ens är öppen för andra människors synpunkter och tankar, säger Kelly Odell. Han menar ödmjukhet inte bör förväxlas med jantelagen. En ödmjuk person är klar över sina egna styrkor, men också tillräckligt storsint för att förstå sina svagheter. Chefer omges ofta av människor som av olika skäl inte vågar vara uppriktiga mot sin chef. Kelly Odell kallar dessa individer, som
inte tvekar att smickra och undertrycka sina ärliga åsikter, för ”Proffsfjäskare”.

Balansera ”Proffsfjäskarna” med sanningssägare

– Ett långsiktigt överlevnadstips är därför att omge dig med sanningssägare, medarbetare och mentorer som vågar vara helt uppriktiga och dela med sig av sina ärliga åsikter om saker och ting. Sanningssägarna i en organisation är ofta seniora medarbetare som har merparten av sin karriär bakom sig. De har inget att riskera och vågar därför dela med sig av sina åsikter. Dessa individer, som till och med vågar säga saker som inte känns särskilt behagliga att ta in, är en värdefull resurs för chefer som värnar om sin ödmjuka sida och förmågan att behålla båda fötterna på jorden, säger Kelly Odell.

Ytterligare ett tips som hjälper chefer att behålla sin ödmjuka sida är att söka upp miljöer där du är en i mängden, sammanhang där du inte sticker ut i egenskap av chef. Det kan vara alltifrån din lokala fotbollsförening till andra föreningar eller sociala sammanhang där du tillåts verka frikopplad från din roll som chef. Den här typen av sammanhang är, enligt Kelly Odell, välgörande för chefer eftersom det påminner dem om att även de är människor med svagheter och brister, precis som alla andra.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.