Att ha fokus innebär att du som ledare följer en inre kompass för företagandet och dina medarbetare känner sig trygga med dina och företagets värderingar. Syftet är det grundläggande värde ni gemensamt skapar. Här ryms oanade affärsmöjligheter.

Fokus och syfte skapar mening i vardagen

När du tittar närmare på utmaningarna i omvärlden, vilka av dem har störst relevans för just ditt företag? Här finns säkerligen sådant som skapar osäkerhet och som känns direkt hotfullt. Men andra utmaningar kan i stället vara början till nya lösningar som stärker konkurrenskraften och ökar lönsamheten.

Fundera på vilket värde ni skapar och för vem. Genom att bredda synen på hur företaget även kan skapa värde för samhället sätter ni in verksamheten i ett större sammanhang och bidrar på så sätt till positiv utveckling. Medan fokus skapar riktning ger syfte mening när de bygger på företagets värderingar. Låt dem växa fram genom samarbete och dialog så att de hela tiden är levande i vardagen.

Värderingar bygger förändring på lång sikt

När alla medarbetare känner sig delaktiga ökar engagemanget. Det hjälper er att formulera den gemensamma berättelsen om hur ni ser på er själva, hur ni förhåller er till vad ni gör och på vilket sätt ert arbete rimmar med era egna värderingar. Det sägs att ingen gillar förändring. Men alla människor vill utvecklas och varje bestående förändring börjar inifrån. Samtidigt som ert fokus och syfte guidar er visar ni tydligt utåt att ni vill vara en del av lösningen på världens utmaningar.

Det här skapar fokus

· Du omsätter dina värderingar i konkreta handlingar i vardagen

· Du noterar hur dina värderingar leder dina beslut och vägval

· Du och dina medarbetare delar värderingar, syfte och mål

Det här visar syftet

· Dina värderingar lägger grunden till företagets syfte, vision och mission

· Du skapar förutsättningar så att medarbetarna aktivt kan bidra till syftet

· Du strävar efter att företaget har en positiv påverkan på omvärlden

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.