De största ledarna i historien är ändamålsenliga; de tjänar något större än själva och deras motiv spelar en stor roll i hur de utvecklar sitt ledarskap. Exakt vilka egenskaper en bra ledare har skiljer sig beroende på vem som svarar men det finns några saker som utmärker sig.

Söker du ordet ledare i en ordbok får du följande träff: person i högsta bestämmande ställning in­om verksamhet, organisation e.d. Men för att få en bättre förståelse för vad en ledare är måste vi ställa bättre frågor och ställa högre krav. Vi vet att ledaren inte alltid är den som styr och bestämmer på plats. Vi har alla varit i ett möte där en "underordnad" påverkat beslutsriktningen eller ett projekt. Ledarskap handlar alltså inte alltid om vilken roll man har. Ledarskapet - oavsett om du är VD, chefen eller mamma - handlar om förmågan att påverka tankar, känslor och handlingar.

Relationer

Ditt ledarskap definieras i stor utsträckning av "kvaliteten" på dina relationer: relationen med din familj, vänner, dina professionella relationer och viktigast av allt relationen till dig själv. Människan är av naturen ett socialt djur, våra relationer är därför grundläggande för oss. I yrkeslivet (eller i vår flock 50 000 BC) blir relationer mycket viktiga eftersom dessa direkt påverkar huruvida vi lyckas bryta oss genom upplevda begränsningar, driva våra mål och vår förmåga att inspirera varaktig förändring hos en annan person. Det kan därför vara en bra ide att se över vilka relationer vi attraherar och göra en objektiv bedömning huruvida dessa är bra eller dåliga för oss.

Tid

En av våra största tillgångar är tid. Det är heller ingen hemlighet att, i dagens digitala värld med sociala medier, e-postmeddelanden, SMS och en ström av andra distraheringar, ser många av oss brist på tid. Att nyttja sin tid rätt är inte lika självklart för alla. För många är tiden en stor utmaning, inte bara på jobbet utan snarare alltid. Det pratas mycket om stress och vilka symptom det medför, det pratas inte lika mycket om katten som inte fick mat på morgonen för det var bråttom ut eller barnet som önskade bli sedd men fick istället acceptera situationen. Ändå är tid något vi själva har hittat på och gett makten till, för vad är tid egentligen?

Trygghet

En bra ledare vet hur viktigt tid är och "maxar" sin tid genom att fokusera sin uppmärksamhet på de resultat som är mest betydelsefulla för dem. Att själv vara en "Time Master" gör dig inte till en bra ledare utan det är förmågan att se andra som behöver hjälp, att veta hur man lär och att vägleda andra att göra detsamma. Tryggt ledarskap är - att leda dig själv och andra igenom röran och fokusera på de rätta resultaten, förståelse för att gemenskap är vad som leder till de mest relevanta och mest värderade målen. En bra ledare är en trygg ledare.

Syfte

Relationer, tid och trygghet är viktiga för att vara en bra ledare, men är bortkastade färdigheter om du inte har ett drivande syfte bakom vad du gör. Syftet är de stora ledarnas livskraft, och det är viktigt för att förverkliga din vision. Med en tydlig vision av framtiden ger du dig själv befogenhet att komma fram till strategier och konkreta planer för att göra framtiden till en verklighet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.