Företag och organisationer som arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete, som en naturlig del av den dagliga verksamheten, får ofta mer välmående medarbetare som också tenderar att prestera bättre. Att främja hälsosamma arbetsvanor och skapa en stödjande miljö, bidrar till en positiv arbetskultur och långsiktig framgång för både företag och medarbetare.

För att lyckas skapa en god arbetsmiljö, har medarbetaren också en skyldighet att medverka och följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Medarbetaren har en skyldighet att informera närmaste chef när de upptäcker brister i arbetsmiljön. Att som medarbetare veta vad som förväntas av dig och vad arbetet ska leda till, är grunden för att kunna göra ett bra jobb.

Ju tydligare en arbetsbeskrivning är, desto lättare har medarbetaren att prioritera vad som skall göras och vilka arbetsuppgifter som är centrala. Det blir också lättare att veta vem man ska vända sig till för att få avlastning och support vid komplicerade frågor. Vid rekryteringar och vid arbetsplatsträffar, ska en chef uppmana medarbetaren att våga fråga om något är oklart.

En god arbetsmiljö kan skapas genom att främja en tydlig och öppen kommunikation och genom att uppmuntra medarbetaren till en balans mellan arbete och fritid. Det handlar också om att uppmuntra till teamarbete för att skapa en positiv och trygg atmosfär. Det är också viktigt att erbjuda utbildning om hälsa och säkerhet samt att lyssna på och ta hänsyn till medarbetarnas behov och synpunkter. Att skapa en arbetsmiljö som är ergonomisk och estetiskt tilltalande är också viktiga faktorer.

Alla medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö och att må bra på arbetet. Att skapa den trygga zonen, är en förutsättning för att också våga lämna den när det behövs.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.