Ledarskap handlar i korthet om att visa vanliga gruppmedlemmar hur man agerar som framgångsrika personer.

Senaste månaderna har jag varit inblandad i ett stort förändringsprojekt och kunde gång på gång se skillnaden mellan en chef och en ledare. Jag vill inte underminera några chefer i denna artikel då de flesta svenska chefer är ledare. De är duktiga på att samla feedback och fatta olika beslut som gynnar deras arbetsgrupper. De är inte rädda för att fatta obekväma beslut. Duktiga ledare är nämligen inte beroende av att vara populära. Visst föredrar de att vara populära men de är inte beroende av det.

Framgångsrika ledare vet att en av deras viktigaste uppgifter är att leda gruppen i förändringar. Medans många av landets chefer tror att deras roll är att upprätthålla ordning och förvalta sin grupp så arbetar ledarna aktivt med att agera som förändringsagenter. Skillnaden mellan dessa ledarskapsstilar är väsentlig. Den ena är som barnvakt medan den andra är som en föräldraroll.

”Barnvakterna” ser sig som grindvakter mellan medarbetarna och högsta ledningen medan ”föräldrarna” investerar tid och energi för att utveckla både medarbetarna och organisationen. Det gör de främst genom att föregå med gott exempel med deras attityder och handlingar. Deras handlingar speglas i deras grupper och de sätter tonen för organisationen. När ledaren är i världsklass så kan du ge dig sjutton på att medarbetarna inte är långt efter.

Nu behöver du ställa följande frågor till dig själv: ”Vilken typ av ledare är du? Är du en förvaltare eller en förändringsagent? Är du mer intresserad av att utveckla din grupp eller bibehålla status quo?” Kom ihåg att det inte finns några korrekta eller felaktiga svar. Det handlar endast om att utveckla din självkännedom.

Nedan har jag sammanställt några frågor som du kan besvara för dig själv. Kom ihåg att en hög grad av självkännedom är en kritisk förutsättning för ditt ledarskap. Självkännedom handlar om att du är medveten om dina personliga tankar, motiv, känslor och drivkrafter i olika situationer. Ju större kännedom du har om dig själv, desto lättare kan du förstå dina egna reaktioner och dina gruppmedlemmars sätt att reagera på ditt ledarskap. Därför är det viktigt att du svarar ärligt på frågorna:

  • Vad tror du är den huvudsakliga rollen för en chef när det gäller ledarskap?
  • Vad är viktigast enligt dig - att vara omtyckt eller respekterad?
  • Baserat på dina tidigare resultat, har du varit mer intresserad av att vara populär eller ansvara för effektiva förändringar?
  • Är din ledarstil mer som en politiker som har en kampanj för att vinna röster eller som en fotbollstränare som fokuserar på att vinna?
  • Varför behöver en ledare vara duktig på att leda förändringar? Läs även: 3 steg för bra förändringsledning
  • Behöver chefer vara omtyckta för att gruppmedlemmarna ska samarbeta?
  • På en skala från 1-10, där 10 är bäst, hur bra ledare är du?
  • På en skala från 1-10, där 10 är bäst, hur bra ledare skulle dina medarbetare säga att du är?
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.