I denna artikel presenteras tre forskningsbaserade förslag på hur man kan få ett flera frivilliga "ja" vid en förfrågningar: 1) Ge personer tid att svara. 2) Be dem svara via e-post. 3) Ge ett exempel på hur man säger "nej".

Att pressa anställda att säga "ja" till övertid eller sista-minuten-uppgifter kan få negativa konsekvenser menar tre författare i Harvard Business Review. Medarbetare som känner sig tvingade att acceptera obehagliga uppdrag riskerar att uppleva ånger, frustration och bitterhet, vilket kan leda till sämre prestationer eller avhopp vid kritiska tillfällen. Forskning visar att människor ofta går med på förfrågningar de helst vill undvika, särskilt från överordnad chef, eftersom det kan vara svårt att säga "nej".

För att undvika att anställda känner sig pressade och för att upprätthålla deras engagemang, rekommenderar forskare att ledare fokuserar på att få genuint, frivilligt samtycke. Det räcker inte att förklara att det är valfritt, det handlar istället om hur man formulerar frågan.

Här är tre forskningsstödda förslag på hur man kan få ett mer frivilligt "ja" när man gör en förfrågan:

1. Ge personen tid att svara

Det kan vara svårt för människor att hitta orden för att säga "nej" direkt på plats. Efter frågan kan du lägga till: "Svara inte nu, tänk på det och återkom imorgon."

2. Be dem svara via e-post

E-post är inte en perfekt kanal för kommunikation, men det har sina fördelar. En fördel är att det tillåter personen att skriva ett genomtänkt svar.

3. Ge exempel på hur man säger "nej"

I två studier lät författarna be deltagarna om en känslig förfrågan som de flesta skulle föredra att tacka nej till. I en situation berättade forskningsassistenterna för deltagarna att de kunde avböja: "Om du vill avböja kan du göra det." I en annan situation gav de deltagarna en specifik fras de kunde använda: "Om du vill avböja, säg orden 'Jag föredrar att inte göra det.'" Medan detta hade liten påverkan på om deltagarna faktiskt gick med på förfrågan, kände sig de som fick specifika ord att säga nej friare att göra det.

Så om ditt mål är att få andra i din närvaro att verkligen välja om de vill utföra uppgifter av egen fri vilja, kan ovanstående strategier vara till din hjälp.

Missa inte: 5 viktiga steg för att delegera med framgång

Se även: Uttryck och knep som ökar chanserna att få ett JA


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.