Allt är energi – och energin är oförstörbar. Ur ett mänskligt perspektiv beskrivs ibland fenomenet energi som förmågan att utföra arbete. Från celldelning till rymdresor beror all mänsklig aktivitet ytterst på en ständigt pågående transformation av energi – och hela den mänskliga civilisationen vilar därför på energitillgången.

Det är denna energitillgång som möjliggör att myriader individer, företag och organisationer tillgodoser och överträffar samhällets behov och förväntningar. Den som stoppar energitillgången stoppar därför inte bara företagen, utan all mänsklig aktivitet – och ytterst hela civilisationen.

Ändå rapporterade Di i förra veckan att pappersbruken i Lessebo och Klippan nu ofrivilligt stoppar produktionen och att 200 personer står sysslolösa. Året innan aviserade bageriföretaget Pågen att dess expansionsplaner i Malmö kullkastats – och Sydsvenska industri- och handelskammaren har länge varnat för att södra Sverige förlorar miljardbelopp i uteblivna investeringar. Samtidigt varnar kronofogden för att antalet obetalda elskulder under 2022 har ökat med 20 procent.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa problem är effektbrist, vilket i korthet betyder att energisystemet inte klarar att balansera energiutbud med energiefterfrågan. Som konsekvens blir energipriserna så höga att företag och individer inte längre kan betala dem – eller ens kan garanteras den el de behöver.

Redan i kraftbalansrapporten 2019 visade Svenska kraftnäts prognoser en tydligt försämrad effektbalans för Sverige, och Stockholms Handelskammares energirapport från 2020 fastslog att rådande energipolitik skulle kosta Region Stockholm upp till 800 miljarder kronor på grund av akut effektbrist mellan 2022 och 2031.

Det är sant att Sverige är del av en internationell energimarknad som just nu påverkas av Putins krig i Ukraina – men kriget är inte anledningen till Svenska Kraftnäts och Stockholms Handelskammares tidigare effektvarningar. Deras rapporter tas nämligen fram av ekonomer och utredare, inte av spådamer.

Sveriges helt förutsägbara effektbrist beror på att man avvecklat fyra fullt fungerande kärnreaktorer – för oavsett om Sverige både exporterar el och har ett årligt nettoöverskott på el, så kan inte Sveriges kraftnät leverera tillräcklig energi vid alla tillfällen då den behövs, utan korrekt dimensionerad planerbar energiproduktion.

Och medan Sveriges Television och Dagens Nyheter delar ut uppbyggliga råd om hur man solidariskt lär sig leva i energifattigdom varnar Svenska kraftnät för att risken för planerad bortkoppling av delar av elnätet nu gått från “låg” till “reell”.

Detta har aldrig tidigare hänt i Sveriges historia.

Det finns inga snabba eller enkla lösningar på denna självförvållade kris, för de stängda kärnreaktorerna går inte att starta igen. Föreställningarna om att vindkraft skulle vara en billig, snabb och grön lösning på Sveriges effektbrist saknar förankring i verkligheten eftersom dess anhängare varken redovisar kostnader, konstruktionstider eller intermittenseffekter korrekt.

Även benägenheten att betrakta effektbristen som en del av en “grön omställning” saknar förankring i verkligheten, eftersom de yttersta konsekvenserna av energifattigdom är så brutala att man på många håll redan börjat bränna kol och olja igen.

Och detta är det verkliga resultatet av den ideologiskt motiverade nedläggningen av Sveriges kärnkraft: ökande fossilförbränning, mörker och fattigdom.

Energin må vara oförstörbar – men både energisystemet och civilisationen är i allra högsta grad förstörbara.

Henrik Jönsson är entreprenör, samhällsdebattör och gästkrönikör på Företagande.se


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2023-10-09 15:12
Henrik

Du ger en förenklad bild av Sveriges elnät, produktion och distribution av energi över nätet.
Till exempel finns det energi som produceras i Sverige och tas med i energiexporten men som inte kan komma Sverige till godo. Det finns ett flertal vindkraftsparker som utländska investerare byggt och vars produktion säljs till högstbjudande på världsmakrnaden. Då komer de med i exportsiffrorna som behöver rensas så man får fram den energi som produceras av vindkraft på Svensk mark och är tillgänglig för Svensk förbrukning.
Inte endast tillgängligheten är ett problem utan också stabiliteten dvs nätets förmåga att hålla 50 Herz. Det kan kompenseras med utjämnande enheter som stora generatorer som fanns i de nedlagda kärnkraftverken och batterianläggningar som står för en buffer. Ideén med att lägga små nya kärnkraftverk på de platser de gamla kärnkraftverken är/var för att men där har anslutningspunkter till elnätet är ur denna synpunkt felaktiga för de bidrar då till ytterligare obalans.
Alla byggnader med solkraft bidrar med distribuerad kraftproduktion som bidrar till regional balans och uppmuntras av nätdistributörerna eftersom de då inte behöver göra de investeringar som de rätteligen borde göra för att eldsitributionen skall komma i balans.
Men du talar inte så mycket om framtiden utan mest om hur det ser ut nu och de har också sin relevans. Ser dock fram emot en beskrivning som tar hänsyn till flera faktorer för att få ett välbalanserat kraftnät - en distribuerad energiförsörjnning som vi hoppas se på om ett par års tid.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.