Helena är den inspirerande kvinnan som, trots svår sjukdom och den ena uppförsbacken efter den andra, aldrig givit upp. Hon har drivits av en spektakulär mentalitet att lyckas - hon har drivit sig själv framåt som ett jetplan med evighetsbränsle. Idag leder hon sitt företag Demokratikonsult Sverige AB i Stockholm med ett förstklassigt renommé och ständigt återkommande kunder.

Den som slutar att vilja vara bättre – slutar att vara bra

Helenas resa och hennes starka positiva vilja är en bedrift med tanke på att hon varit sjuk hela livet. 

– Jag startade företaget för att kunna styra min egen arbetstid och arbeta med något jag tycker om, 

berättar Helena, jag har sedan tonåren lidit av den kroniska sjukdomen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) som är en reumatisk autoimmun inflammationssjukdom där immunförsvaret angriper den egna kroppen. Detta gör att jag ibland får det svårt att röra mig, då distansarbetar jag.

– Något som har varit oumbärligt för mig är min envishet och målmedvetenhet, säger Helena, företagets utgångspunkt, då vid starten liksom idag är att alltid tillfredsställa uppdragsgivarens förväntningar och målet är att vara bäst – den som slutar att vilja vara bättre slutar att vara bra. När jag startade som företagare tävlade jag med människor som var bäst i sitt område, och jag förlorade alltid. Idag tävlar jag bara med mig själv, och jag vinner alltid.

Helenas tankesätt har ändrats genom åren, men inte hennes mentalitet att ständigt arbeta framåt mot målet och aldrig ge upp. I hennes bok är det ett riktigt dåligt skäl att starta företag  för att någon vill tjäna stora pengar. Det kan leda till besvikelser. Ett annat dåligt skäl är att man tror att man ska få mer fritid som egenföretagare.

– Min erfarenhet är precis tvärtom, säger Helena, detta är inget 8-17 arbete, detta är en dygnet-runt livsfilosofi som du bara ska välja om du har ”driv”.

Småföretagare står utanför välfärdssystemet

Helena fortsätter:

– Alla människor passar inte att starta och driva företag, men jag är övertygad om att det finns lika många drömmar som det finns skäl till att starta och driva företag, säger hon, att driva företag är mer en livsfilosofi och det är mycket mer otryggt än att ha en anställning, vi tillhör en samhällsklass som står utanför välfärdssystemets villkor – ett system som vi småföretagare varit med om att bygga upp, men som vi många gånger står utanför.

Men Helena är glad över det liv hon en gång valde, hon kan inte se sig i en annan roll än entreprenörens, hon har mycket idéer och tankar som hon undan för undan förverkligar. Hon har en inneboende glöd som är naturligt för de tvättäkta entreprenörerna, hon är förtroendeingivande och stabil och kunderna litar på henne. Kunder i branscher som utbildningssektor, statliga verk, näringslivet - de som söker Helenas kompetens som bland annat utvärderare av projekt och projektledare samt specialist inom jämställdhetsfrågor och FN:s Agenda 2030 för hållbarhet.

Demokratikonsult har arbetat med följeforskning, uppföljning, utredningar och utvärderingar sedan företaget startade år 2002. 

Tufft som kvinna i konsultvärlden

– I början av mitt liv som företagare kände jag mig verkligen vilsen, säger Helena, jag fokuserade gärna på det som var lättare för stunden och detta var inte att få ny uppdragsgivare. Från början tänkte jag nog att företaget kommer att sälja sig själv, men det var ju inte sant och om jag inte kunde sälja in det skulle jag ju inte kunna betala ut löner till mina anställda.

När Helena startade hade hon inte riktat in sig direkt mot målgruppen, hon startade med en lista email-adresser som hon fått av en kamrat och när hon väl tryck på ”enter” på datorn hörde hon sin egen röst säga:

– Hoppas ingen ringer…..hoppas ingen ringer….

Hon kände sig både rädd och osäker eftersom hon inte riktigt visste hur hon skulle sälja in företagets tjänster. Med åren har Helena dock blivit riktigt skicklig på att både utforma och paketera tjänster samt analysera målgrupper, och hon har också följt med i branschens utveckling under dessa 20 åren.

– Från början upplevde jag att det var väldigt tufft i en konsultvärld som består av mestadels män, säger hon, det har blivit bättre med åren. Men det handlar även om att inte ta allt så personligt. Till kvinnor som vill bli företagsledare vill jag ge rådet att inte ta något personligt. Misstag är en del av framgången, man ska också stödja och tala väl om andra kvinnliga företagsledare.

Den privata företagsamheten – skjutas eller mjölkas?

Helena har samlat sitt företagarliv i en finurlig och underhållande bok ”En företagares bekännelser”, som många blir hjälpta av att läsa. Den innehåller missar, insikter och framgångar – och så lite klurigheter. Helena är lugn, trygg och rakt på sak när hon säger:

– Jag tror att jag har gjort de flesta misstag som vi kan göra som företagare. Boken är således ingen lärobok i vanlig mening, boken är snarare en bekännelse om min egen okunskap och om hur villkoren har sett ut för mig som företagare. Min ansats är att försöka ge en mer nyanserad bild av företagandet eftersom det oftast är bara mycket stora företag eller mycket små som beskrivs – vi där emellan ramlar liksom mellan stolarna.

Helena pausar en stund och funderar innan hon fortsätter:

– Inte sällan argumenteras det i dagstidningar, tv och radio att Sverige behöver nya och fler växande företag. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tjänar vi alla på om fler blev företagare, men politiker, tjänstemän, potentiella företagare och enskilda människor behöver få mer kunskap om vilka villkor vi företagare lever under – synen på företagare behöver förändras. Att bidra med kunskap om detta är en av anledningarna till varför jag skrev boken.

Helena har ett citat från Winston Churchill som hon gärna använder:

”Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas, andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset.”

Fler framgångsrika kvinnliga företagare

Drygt 26% av Sveriges företagare var kvinnor år 2020, inom hela EU var siffran 33%. Sverige visar inte framfötterna på samma sätt som exempelvis Lettland där 44% av kvinnorna var företagare år 2020, enligt Ekonomifakta.

Hur tänker Helena kring vad vi behöver göra för att fler kvinnor ska anta utmaningen att bli företagare?

– Kvinnor behöver exakt samma möjligheter till finansiering som vi ger män, säger Helena, vi måste sluta med att favorisera traditionellt manliga branscher och deras sätt att presentera sina företagsidéer. Vi behöver sluta att sätta mål som inte har en ”riktig” betydelse för det reella målet. forskning visar att kvinnliga entreprenörer i snitt fick 25 procent av sitt efterfrågade kapital medan männen fick över hälften. Detta indikerar att kvinnor och män bemöts olika hos statligt företagsfrämjande aktörer (Malmström m.fl. 2017 och 2018, Tillväxtanalys 2015, Tillväxtverket 2015a).

 Vi behöver ge kvinnor rätt till en rättvis fördelning och kunskap om hur det ser ut.

Kan de svenska universiteten ta en roll i detta?

– Absolut, svarar Helena, men vi är inte där idag, det kräver kunskap och ett strategiskt, modernt och modigt ledarskap från universitetets sida.

Sätt hållbarhet på agendan

En av Helenas specialiteter är hållbarhet inom Agenda 2030 och framförallt genusvetenskap där hon har en kandidatexamen. Hon har arbetat med demokrati, jämställdhet och hållbarhetsfrågor sedan mitten av 1990-talet både inom politiska organisationer och miljö-samt kvinnorörelsen. 

– Det har varit intressant, säger Helena, jag har suttit med i jämställdhetsutskott och demokratiberedningar, Agenda 2030 och som ledamot i Forum Syds mångfaldsberedning. Jag har arbetat under dessa 20 åren med att öka kvalitet och resultat av hållbarhetskriterier i projekt och verksamheter.

Frågor som jämställdhet och icke-diskriminering är inte de vanligaste på dagordningen, vilket innebär att någon måste se till att frågorna hamnar där för att det ska bli resultat. Tro aldrig att alla människor redan kan eller vet det som vi andra ser som självklart. Det är de små stegen som gör skillnad, tappa aldrig eller låt frågan vila. 

Bär varje dag en hink grus till samma ställe, och du kan bygga ett berg (Konfucius)

Företagandet måste uppvärderas

Att vara företagare innebär att man kan styra över sin egen tid, men att driva företag innebär också att det finns utmaningar inom områden man kanske inte stött på tidigare. Helena säger:

– Utöver rollen som VD på Demokratikonsult Sverige AB har jag roller såsom vaktmästare, ekonomichef, HR-chef, försäljningschef, marknadschef, rekryterare, fastighetsförvaltare, lokalvårdare samt utredare, utvärderare och följeforskare. Min tid som företagare ska således räcka till väldigt mycket. och jag behöver verkligen hushålla med de 24 timmarna som finns per dygn.

Många företagare känner säkert igen sig. Det är svårt att få tiden att räcka till utan att gå på knäna. Man behöver få möjlighet att kunna anställa personal till rimliga löner, skatter och kostnader. De mindre företagen är en ryggrad i vårt land och vi har långt ifrån nyttjat dess kapacitet.

– Vi behöver uppvärdera företagandet, säger Helena, vi behöver få politiker att inse vinsten att ha företag. Vi behöver förtydliga att mikroföretag inte har en HR-avdelning eller ekonomiavdelning som exempelvis Volvo, SCA, eller liknande företag - och således inte kan vi inte lyda under samma kravställan som dem.  

Helena avslutar:

– Jag kan helt ärligt säga, att jag älskar mitt arbete som företagare. Jag uppskattar verkligen utmaningarna, svårigheterna, glädjen med att vinna kundernas förtroende eller anställdas genuina glädje när vi levererar något riktigt bra. 


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2022-03-15 12:11
Lite kritiska frågor som hade varit intressant att få svar på.

Vad är det som säger att det är tuffare som kvinna? Det är tufft att driva företag, oavsett. Eller?

Och vad är det som säger att kvinnor inte har samma möjligheter till finansiering? Vi kan väl anta att personer med kapital mest kollar efter möjligheterna att få avkastning på det. Kön, etnicitet, hårfärg och storlek på strumpor kanske inte spelar så stor roll då.

Sen är knappats brist på finansiering ett hinder för de allra flesta att starta företag. Det är bara att ansöka om f-skatt, alla har samma möjligheter.

Var fjärde kvinna lite drygt startar alltså företag. Varför väljer inte fler att göra det? Ja forskningen på området säger att män och kvinnor gör olika val i livet. Det är bara att titta oss omkring. Fler kvinnor väljer yrken inom vård och fler män väljer inom teknik, ingenjör osv, detta eftersom kvinnor generellt är mer intresserade av människor och män mer intresserade av saker. Män är också generellt mer riskbenägna, något som är självklar en fördel om man ska bli företagare. Och det är väl därför rimligt att tro att det är därför inte är fler kvinnor som startar företag. Eller vad är Helenas idé om varför inte fler ansöker om f-skatt?

Hade varit intressant att få svar så inte företagande.se bara dansar med i Agenda 2030 och woke-ivern som på så många sätt kväver folket, främst unga kvinnor och flickor som växer upp och faktiskt tror att de är förtryckta. Tänk vad det på sikt gör med dessa individer... 🙁
Se mer...
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.