Det är väl känt att många av de bluffakturor företagare får är utformade som "erbjudanden" med finstilt text gömd någonstans.

Detta oskick går med förhållandevis enkla medel att komma till rätta med.

I Amerikansk rätt finns ett fenomen som heter "The Red Hand Rule" denna regel innebär att om en klausul i ett kontrakt är särskilt betungande så ska den märkas ut med en röd hand-emoji som pekar på just den klausulen.

Red hand rule i ett avtal som pekar på del i kontraktet som är betungande.

Exempel på Red hand rule i ett kontrakt. Bildkälla: Wikipedia

Avsaknaden av markeringen ger att den accepterande/förledda parten får rätt att häva avtalet utan återverkningar, avtalet är med andra ord ogiltigt.

I svensk rätt existerar inte detta, men om man skulle införa en liknande regel så kan man åtminstone bli av med en del av den ohyra som plågar företagarna.

Ett införande av denna regel skulle innebära att, om man alltså har undertecknat eller för den delen blivit förledd att betala, ett avtal där "erbjudande" där en Röd Hand inte markerar just detta, så är den accepterande parten inte bunden av avtalet och den avsändande parten skulle då också kunna bli återbetalningsskyldig för det felaktigt inbetalade beloppet. 

Regeln går med all sannolikhet också att utveckla och i mina ögon så kan den vara ett effektivt medel mot allsköns bedrägerier som årligen kostar oss företagare enorma summor.

Naturligtvis så behövs det en lagstiftningsprocess för att införa denna regel men ju snarare man startar processen desto snabbare når man målet.

PING: @gunnar.strömmer

Bo Essén


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.